Poziv na sudjelovanje

SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA KNJIŽNIČARSTVO
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ DRUŠTVO ZNANJA I PRIJENOS INFORMACIJA
Voditeljica doktorskog studija prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, Ph.D. taparac@unizd.hr

LJETNA ŠKOLA O RUKOPISIMA
Zadar, 26. – 30. rujan 2011.

Voditeljica Ljetne škole o rukopisima, izv.prof.dr. Mirna Willer mwiller@unizd.hr
Tajnica Marijana Tomić, asistentica mtomic@unizd.hr

Ljetna škola o rukopisima odražavat će se od 26. do 30. rujna 2011. na Sveučilištu u Zadru. Glavni je cilj Ljetne škole o rukopisima pridonijeti poznavanju i razumijevanju najnovijih dostignuća u teoriji i rezultatima istraživanja u područjima: povijesne metode i epistemologija – nova kulturna povijest – rukopisi kao predmet istraživanja, analiza rukopisne građe, pozicioniranje bibliografskih istraživanja prema arhivističkima, organizacija bibliografskih informacija i novi konceptualni modeli bibliografskih i autoriziranih podataka te opisa na razini zbirke, softverska rješenja za digitalizaciju građe i označivanje digitalnih dokumenata s ciljem pripreme istraživačkih podataka (research data), zaštita i očuvanje rukopisne građe i odnos prema suvremenim arhivističkim konceptima, te strateški, metodološki i tehnički preduvjeti za stvaranje sadržaja i omogućavanje pristupa baštinskim sadržajima.

Ljetna škola o rukopisima izravno je povezana s programom poslijediplomskog (doktorskog) studija Društvo znanja i prijenos informacija (Knowledge Society and Information Transfer) Odjela za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru u suradnji sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilištem u Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana, Slovenija, Sveučilištem Rutgers, Sveučilišni odjel za komunikologiju, informacijske i knjižnične studije, New Brunswick, NJ, SAD I Sveučilištem u Kaliforniji, Los Angeles (UCLA), Sveučilišni odjel za edukaciju i informacijske studije.

Suorganizator Ljetne škole je Karl-Franzens-University of Graz, VESTIGIA – Manuscript Research Centre, Austria. Ljetnu školu podržava poslijediplomski doktorski studij medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zbog srodnosti tema i poticanja interdisciplinarnosti.

Ljetna škola osmišljena je kao kombinacija predavanja i grupnog rada s polaznicima, a namijenjena je doktorandima i postdoktorandima iz područja povijesti knjige, knjižničnih i informacijskih znanosti, arhivističkih i povijesnih znanosti te interdisciplinarnih studija o kulturnoj i znanstvenoj baštini, kao i sveučilišnom nastavnom osoblju te stručnjacima i istraživačima u knjižničnicama, arhivima te srodnim baštinskim ustanovama.

Sudionici će biti izabrani na temelju prijave u kojoj treba ukratko opisati svoja istraživanja, te priložiti životopis i bibliografiju. Prednost imaju polaznici koji su već odabrali temu doktorske disertacije relevantnu za temu škole. Kriterij za odabir istraživača/stručnjaka odnosit će se na relevantnost njihova projekta ili istraživanja.

Ljetnu školu o rukopisima financira Hrvatska zaklada za znanost, čime je omogućeno i stipendiranje.
Za stipendiju se sudionici prijavljuju u sklopu obrasca za prijavu na Ljetnu školu.

Krajnji rok za prijavu za stipendiju je 15. lipnj 2011., a za prijavu za sudjelovanje na Ljetnoj školi bez stipendije rok je 15. srpnja 2011.

Jezik škole je engleski.

Obrazac za prijavu dostupan je na ovoj mrežnoj stranici (Registration Form)

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite tajnici Ljetne škole, asistentici Marijani Tomić (mtomic@unizd.hr)

Leave a Reply