Engleski jezik/2. i 3. godina

Description:
Confirmation status: Confirmed
Room: Prostorije / uńćionice - Centar za strane jezike
Start time: 18:00:00 - Thursday 24 October 2019
Duration: 2 hours
End time: 20:00:00 - Thursday 24 October 2019
Type: 2. ps
Created by: satnicar
Modified by:
Last updated: 11:52:30 - Thursday 10 October 2019
Repeat type: Weekly
Repeat every: 1 week
Repeat day: Thursday
Repeat end date: Friday 24 January 2020
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series