Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti
- e-učionica: obavijesti
- termini konzultacija: ljetni semestar


Raspored sati za ljetni semestar ak. god. 2013/14.

~ Posljednja izmjena: 9.6.2014. ~

Napomena: kako bi se prikazala zadnja verzija rasporeda svaku stranicu koju ponovo otvarate trebate osvježiti (refresh, F5).


1.: 03.03.2014....07.03.2014.
2.: 10.03.2014....14.03.2014.
3.: 17.03.2014....21.03.2014.
4.: 24.03.2014....28.03.2014.
5.: 31.03.2014....04.04.2014.
6.: 07.04.2014....11.04.2014.
7.: 14.04.2014....18.04.2014.
8.: 21.04.2014....25.04.2014.
9.: 28.04.2014....02.05.2014.
10.: 05.05.2014....09.05.2014.
11.: 12.05.2014....16.05.2014.
12.: 19.05.2014....23.05.2014.
13.: 26.05.2014....30.05.2014.
14.: 02.06.2014....06.06.2014.
15.: 09.06.2014....13.06.2014.


Sveučilište u Zadru:
- akademski kalendar
- raspored sati i raspored sati za dvoranu NK-117

Arhiv rasporeda Odjela za informacijske znanosti:
- raspored za zimski semestar 13/14
- raspored za ljetni semestar 12/13
- raspored za zimski semestar 12/13
- raspored za ljetni semestar 11/12
- raspored za zimski semestar 11/12


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Version 6.1