Sveučilište u Zadru
Odjel za informacijske znanosti
- Moodrac: obavijesti
- Merlin: obavijesti
- termini konzultacija: zimski semestar ; ljetni semestarRaspored sati za ljetni semestar ak. god. 2014./2015.

~ Objavljen 15.2.2015., izmijenjen 22.2.2015. ~


Sveučilište u Zadru:
- akademski kalendar 14/15
- raspored sati i raspored sati za dvoranu NK-117

Arhiv rasporeda sati Odjela za informacijske znanosti:
- raspored za ljetni semestar 13/14
- raspored za zimski semestar 13/14
- raspored za ljetni semestar 12/13
- raspored za zimski semestar 12/13
- raspored za ljetni semestar 11/12
- raspored za zimski semestar 11/12


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Version 6.1