Lokacija

Virtualna šetnja:
-Novi kampus (Sveučilište u Zadru, Ulica Dr. Franje Tuđmana, 24i, 23000 Zadar)
-Stari kampus (Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića bb, 23000, Zadar)
-Turistička zajednica Zadar


Full Screen