Location

Virtual tour:
-New Campus (Sveučilište u Zadru, Ulica Dr. Franje Tuđmana, 24i, 23000 Zadar)
-Old Campus (Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića bb, 23000, Zadar)
-Zadar Tourist Board


Full Screen