Picture of Ana Čičak
Re: Ispitni rokovi u ljetnom semestru akad. god. 2013./2014.
by Ana Čičak - Friday, 30 May 2014, 03:37 PM
 
Poštovani,
u prilogu vam dostavljam raspored održavanja ispita za ljetni semestar.

Napominjem da su u ISVU sustavu rokovi otvoreni prema terminu usmenog dijela ispita te da je raspored podložan promjenama (u slučaju preklapanja ili odgode pojedinih ispita može se promijeniti termin održavanja ali ste obvezni prijaviti ispit prema terminu koji je otvoren u ISVU sustavu).

Lijep pozdrav,
Ana