Picture of Ana Čičak
Upisi u ljetni semestar 2013./2014.
by Ana Čičak - Friday, 28 February 2014, 09:27 AM
 

UPISI U LJETNI SEMESTAR AKAD. GOD. 2013./2014.

Od 3. do 21. ožujka 2014.
13:00-16:00h

Studenti na upis moraju donijeti:

· Index

· Uplatnice školarina i/ili upisnina (upis neće biti moguć bez upisnine i školarine)

Sve uplate vrše se na žiro račun SVEUČILIŠTA ili na blagajni Sveučilišta u Rektoratu

IBAN SVEUČILIŠTA: HR53 2330 0031 1001 6324 3

Brojevi poziva i model plaćanja;

Svrha doznake:

Iznos:

Poziv na broj:

Upisnina - redovni

100,00 kn

00-11906-OIB

Školarina (redovni s
obvezom plaćanja)

2.750,00 kn

00-13001-OIB

Školarina (stud. koji plaćaju
po ECTS bodu)

92kn/ects

00-13001-OIB

Molim sve one studente koji ponavljaju godinu i slušaju parcijalno kolegije s više godine da napišu zamolbu stručnom vijeću Odjela da im se odobre kolegiji iz više godine.

Pozdrav,

Ana