Picture of Ana Čičak
Rektorova nagrada za akad. god. 2012./2013.
by Ana Čičak - Friday, 31 January 2014, 10:45 AM
 
Poštovane/-i,
ove godine će se dodijeliti pet rektorovih nagrada studenti-cama/-ima Sveučilišta u Zadru. Kriteriji za dobivanje Rektorove nagrade (nalaze se u prilogu) neće biti samo ostvareni prosjek ocjena, već i cjelokupni studentski angažman, odnosno, sve druge studentske aktivnosti vezane za istraživački i stručni rad (koje se mogu dokumentirati). Rektorovu nagradu mogu dobiti studenti 3. god. preddiplomskog studija te studenti diplomskog studija.
Nagrade će biti dodijeljene na središnjoj proslavi Dana Sveučilišta u Zadru, a u toj prigodi će se istaknuti vrsnoća rada svakog nagrađenog studenta.

Popratna dokumentacija treba sadržavati:

-životopis,
-ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju za studente 1. god. diplomskog studija,
-potvrdu da se prema ostvarenim ocjenama nalaze u 30% najuspješnijih studenata na godini studija,
-ostalu dokumentaciju koja potvrđuje angažman u relevantnim aktivnostima.

Prijaviti se možete u tajništvo Odjela do 08. veljače 2014. Do navedenog datuma možete priložiti samo prijavu i kratak popis ostalih angažmana. Sva ostala popratna dokumentacija prikupljat će se naknadno.

Lijep pozdrav,
Ana