Picture of Ana Čičak
Ispitni rokovi
by Ana Čičak - Monday, 20 January 2014, 02:52 PM
 
Dragi studenti,

u prilogu se nalaze termini ispitnih rokova za zimski semestar. Prilikom prijave ispita na studomatu vodite računa da svaki ispit mora biti prijavljen šest dana prije usmenog dijela ispita. U protivnom, sustav vam neće dopustiti prijavu.

Molim vas da na vrijeme provjerite ispravnost svoje lozinke za studomat. Ako je nekome onemogućen pristup poziva se u tajništvo.

Studenti koji studiraju prema posebnim uvjetima ("S" status), ispite mogu prijaviti ovaj tjedan u tajništvu.

Lijep pozdrav,
Ana