Picture of Ana Čičak
Popis studenata koji imaju zdravstveno osiguranje preko MZOŠ-a do 30.9.2013.
by Ana Čičak - Tuesday, 3 September 2013, 03:02 PM
 
Molim sljedeće studente da dođu u tajništvo za vrijeme rada sa studentima (13:00-16:00h) zbog potrebne odjave sa zdravstvenog osiguranja:
Jakov Gaćina, Martina Čanković, Maja Lalić, Marina Vasilić, Biljana Mihaela Đekić, Maja Peša.