LJETNI ISPITNI ROK – 2010. g.

I. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA


IME I PREZIME NASTAVNIKA

KOLEGIJ

1. ROK

2. ROK

prof. dr. sc. T. Aparac-Jelušić

D. Gavranović, asist.

Uvod u teoriju informacijskih znanosti

14.06. pismeni

Grupa A 11:00

Grupa B 12:00

24.06. 09:00 sati usmeni (110)

28.06. pismeni

Grupa A 11:00

Grupa B 12:00

08.07. u 09:00 sati usmeni (110)

dr. sc. N. Tomašević, viši asist.

mr. sc. M. Dragija Ivanović, asist.

Uvod u kulturalne studije

17.06. 09:00 sati pismeni (119) i usmeni (118)

01.07. 09:00 sati pismeni (119) i usmeni (118)

dr. sc. F. Pehar, viši asist.

V. Vuković, sur.

Informacijske tehnologije II

15.06. 12:15-13:30 sati teorijski dio ispita (119)

18.06. praktični dio ispita (računalna)

Grupa A 17:30-18:15

Grupa B 18:30-19:15

Grupa C 19:30-20:15

29.06. 12:15-13:30 sati teorijski dio ispita (119)

02.07. praktični dio ispita (računalna)

Grupa A 17:30-18:15

Grupa B 18:30-19:15

Grupa C 19:30-20:15

mr. sc. J. Stojanovski, viši pred.

Pretraživanje baza podataka

23.06. 08:00 pismeni (računalna)

07.07. 08:00 pismeni (računalna)

dr. sc. J. Ćirić, viši asist.

Uvod u kognitivnu znanost

21.06. 14:00 sati pismeni (119)

23.06. 16:00 sati upis ocjene (45)

05.07. 14:00 sati

pismeni (119)

07.07. 16:00 sati upis ocjene (45)

dr. sc. N. Tomašević, viši asist.

Sociologija knjige i čitanja I.

16.06. 12:00 sati usmeni (118)

30.06. 12:00 sati usmeni (118)

II. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA


IME I PREZIME NASTAVNIKA

KOLEGIJ

1. ROK

2. ROK

izv. prof. dr. sc. M. Willer

M. Tomić, asist.

Organizacija informacija II

15.06. 09:00 sati pismeni (119)

16.06. 13:00 sati usmeni i upis ocjene (110)

29.06. 09:00 sati pismeni (119)

01.07. 13:00 sati usmeni i upis ocjene (110)

mr. sc. J. Stojanovski, viši pred.

Oblikovanje baza podataka

23.06. 13:00-15:00 sati pismeni (računalna)

07.07. 13:00-15:00 sati pismeni (računalna)

izv. prof. Ž. Vujić

Baštinske ustanove

18.06. 09:30 sati pismeni (119)

02.07. 09:30 sati pismeni (119)

mr. sc. I. Pehar

mr. sc. M. Dragija Ivanović, asist.

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II.

14.06. 10:00 sati pismeni (119)

17.06. 14:00 sati usmeni (GKZD)

05.07. 10:00 sati pismeni (119)

08.07. 14:00 sati usmeni (GKZD)

dr. sc. N. Tomašević, viši asist.

Odlike knjige i nakladništva

16.06. 17:00 sati usmeni (118)

30.06. 17:00 sati usmeni (118)

III. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA


IME I PREZIME NASTAVNIKA

KOLEGIJ

1. ROK

2. ROK

dr. sc. F. Pehar, viši asist.

Informacijski izvori i službe II.

17.06. 11:00 sati pismeni (119)

01.07. 11:00 sati pismeni (119)

izv. prof. dr. sc. M. Willer

M. Tomić, asist.

Obrada stare i rijetke građe

15.06. 10:30 sati pismeni (119)

16.06. 13:30 sati usmeni i upis ocjene (110)

29.06. 10:30 sati pismeni (119)

01.07. 13:30 sati usmeni i upis ocjene (110)

mr. sc. J. Stojanovski, viši pred.

M. Duić, znan. novak

Oblikovanje sadržaja za digitalnu knjižnicu

24.06. 09:00-10:00 sati pismeni (računalna)

08.07. 09:00-10:00 sati pismeni (računalna)

dr. sc. N. Tomašević, viši asist.

Odlike knjige i nakladništva

16.06. 17:00 sati usmeni (118)

30.06. 17:00 sati usmeni (118)

dr. sc. J. Ćirić, viši asist.

M. Duić, znan. novak

Informacijska etika

21.06. 15:00 sati pismeni (119)

23.06. 17:30 sati upis ocjene (45)

05.07. 15:00 sati pismeni (119)

07.07. 17:30 sati upis ocjene (45)

I. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA


IME I PREZIME NASTAVNIKA

NAZIV KOLEGIJA

1. ROK

2. ROK

doc. dr. sc. I. Stričević

mr. sc. M. Dragija Ivanović, asist.

Prava i potrebe korisnika

14.06. 09:00 sati pismeni (119)

16.06. 13:00 sati upis ocjene (12)

01.07. 09:00 sati pismeni (119)

01.07. 13:00 sati upis ocjene (12)

prof. dr. sc. T. Aparac-Jelušić

mr. sc. M. Dragija Ivanović, asist.

Izgradnja i upravljanje knjižničnim zbirkama

23.06. 10:00 sati pismeni (119)

24.06. 11:00 sati usmeni (110)

07.07. 10:00 sati pismeni (119)

08.07. 11:00 sati usmeni (110)

dr. sc. F. Pehar, viši asist.

Principi informacijskog pretraživanja

18.06. 15:00-16:30 sati pismeni (119)

02.07. 15:00-16:30 sati pismeni (119)

izv. prof. dr. sc. M. Willer

T. Jakopec, asist.; vanjski sur.

Digitalni arhivi

15.06. 10:30 sati pismeni (119)

16.06. 14:00 sati usmeni i upis ocjene (110)

29.06. 10:30 sati pismeni (119)

01.07. 14:00 sati usmeni i upis ocjene (110)

dr. sc. J. Ćirić, viši asist.

Filozofsko savjetovanje

21.06. 16:00 sati usmeni i upis ocjene (45)

05.07. 16:00 sati usmeni i upis ocjene (45)