Predmeti Odjel za anglistiku

  • Cilj ovog kolegija je dati uvod u osnovne pojmove studiranja i orijentacijska objašnjenja koja studentu trebaju olakšati prvi susret sa studentskim životom, načinom studiranja i izvršavanjem studentskih obveza.
  • Studiji vizualnog naglo se razvijaju diljem svijeta na raznim sveučilištima i institutima. Vidljivo je oduvijek bila važna sastavnica istraživanja u društveno-humanističkim znanostima. A danas, više nego ikada prije, okruženi smo bujicom slika, fotografija, filmova, te raznim oblicima vizualnog znakovlja, do te mjere da se često budi pitanje o samoj stvarnosti: možemo li doista vidjeti neposredno svijet oko nas, ili je već naše viđenje posredovano medijima i raznim sistemima označavanja. Cilj kolegija je propitivati vizualno kroz politiku reprezentacije pružajući uvid u razne teorijske pristupe: od semiotike do feminističkih teorija, psihoanalize i teorija diskursa. Tijekom predavanja i seminara studenti i studentice će analizirati, preispitivati i tumačiti brojne primjere vizualnog, od grafičke novele, TV novele do vizualnih projekata (plakati, web…) koji ‘brendiraju’ razne identitete.
  • Kolegij nudi pregled formativnog razdoblja američkog književnog stvaralaštva. Analiza i interpretacija ključnih tekstova perioda romantizma pružit će studentima uvid u nastajanje jednog književnog usmjerenja/perioda, te ukazati na kulturalnu vrijednost analiziranih tekstova i njihov utjecaj na daljnji razvoj američke književnosti i samog društva;