• U ovom kolegiju studenti će se upoznati s teorijskim i praktičnim vidom pojedinih kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda, u rasponu od polustrukturiranog intervjua do neparametrijske i inferencijalne statistike. Također, kroz izradu probnog istraživačkog nacrta upoznati će se sa specifičnostima istraživačkog nacrta u društvenim znanostima, kao i zaključivanjem u znanosti i statistici.
  • This course will use lectures and guest presentations, assignments, readings, and in‑class discussions and exercises to examine the development and application of archival descriptive schemas, digital metadata, and online access systems for archival materials in traditional, digital, and audiovisual archives and manuscript repositories; and to discuss public access issues and their implications for the development and evaluation of online archival access systems and other forms of collection-related information.
  • U sklopuovog predmeta studenti će produbiti znanja o teoriji i najnovijim modelima organizacije bibliografskih i autoriziranih podataka, poglavito obrađujući teorijska pitanja i uspoređujući pristupe u praksi pri izradi i uporabi bibliografskih jezika. Govorit će se o složenijim premisama i suvremenim načelima upotrebe navedenog jezika. Obradit će se odnos bibliografskih ciljeva i potreba korisnika, modeli FRBR i FRAD, ovaj posljednjiuz posebni osvrt na koncept normativne kontrole i promjene paradigme u tom području, te temeljito analizirati nova međunarodna načela za izradu kataložnih pravila – IME ICC i novo ujednačeno izdanje ISBD-a. Obradit će se ciljevi i načela, te struktura novih talijanskih i angloameričkih kataložnih pravilnika temeljenih na modelima FRBR i FRAD.
    Na vježbama studenti će obrađivati te analizirati pitanja vezana uz bibliografsku obradu posebne vrste građe, tj. elektroničke (mrežne i digitalizirane) omeđene i serijske građe (ISBD), uz povezivanje koncepata tih opisa s modelima FRBR i FRAD, te strojnočitljivom formatima UNIMARC. Diskutirat će se pitanja katalogizacije općenito u novonastalim uvjetima.