Franjo Pehar
Natječaj za radno mjesto voditeljice ...
by Franjo Pehar (admin) - Wednesday, 21 April 2010, 06:54 PM
 

Otvoren natječaj za radno mjesto Voditelj/ica knjižnice u Centru za ljudska prava

Temeljem članka 9. Uredbe o osnivanju Centra za ljudska prava (NN65/05 i NN 19/10), članka 20. Statuta i članka 1. Pravilnika o ustroju, raspisuje se javni natječaj za radno mjesto Voditelja/voditeljice knjižnice Centra za ljudska prava. Radno mjesto dodjeljuje se na neodređeno vrijeme.

Opis poslova i zadataka:

- vodi, organizira i odgovara za rad knjižnice
- predlaže aktivnosti usmjerene ka daljnjem razvoju knjižnice
- formira knjižnični fond na temelju relevantnih izvora informacija o novim izdanjima
- stručno obrađuje knjižničnu građu - katalogizacija, klasifikacija, inventarizacija, tehnička obrada,

izrada online kataloga, te predmetna obrada
- radi s korisnicima - pretražuje na zahtjev korisnika, pomaže u pronalaženju izvora informacija, evidentira korisnike, te vodi cirkulaciju knjižnične građe i međuknjižnične posudbe
- potiče, održava i razvija suradnju s drugim ustanovama – knjižnicama (posebno srodnim knjižnicama), školama, organizacijama civilnog društva, te studijima knjižničarstva/informatologije
- organizira izložbene djelatnosti i promotivne aktivnosti, uključujući sudjelovanje na stručnim seminarima
- razvija digitalnu knjižnicu Centra, te obavlja druge zadatke po uputama ravnatelja

Uvjeti:
- stupanj diplome u polju informacijskih znanosti – knjižničarstva ili diplome drugog sveučilišnog studija i dopunskog studija knjižničarstva ili diplome drugog sveučilišnog studija i položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
- pet godina iskustva na sličnim poslovima
- vještina pretraživanja baza podataka i druga informatička znanja
- izražene komunikacijske sposobnosti
- aktivno znanje engleskog

Napomena:

Dodatno će se vrednovati znanje o ljudskim pravima i motivacija za rad u području ljudskih prava. Radni odnos zasniva se na 30 sati tjedno.

Natječaj je otvoren do 30. travnja 2010., a prijave poslane nakon navedenog roka neće biti uzete u obzir. Prijave za natječaj šalju se isključivo poštom na Centar za ljudska prava, Ulica kralja Držislava 6, 10000 Zagreb (s naznakom „Za natječaj“). Kandidati/kinje koji/e zadovoljavaju sve uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Link na web oglas Centra za ljudska prava:

http://www.human-rights.hr/vijesti/vijesti/otvoren-natjeaj-za-radno-mjesto-voditeljica-knjinice-u-centru-za-ljudska-prava.html