Franjo Pehar
Doktorski studij | PhD Enrolment
by Franjo Pehar (admin) - Sunday, 25 July 2010, 06:54 PM
 
Odjel za knjižničarstvo upisat će drugu generaciju studenata poslijediplomskog doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija u ak. god. 2010/2011. Očekujemo da će natječaj biti raspisan u listopadu 2010.
Na studij će biti primljeno desetak studenata koji udovoljavaju uvjetima upisa koji su navedeni u odobrenom programu.

Cijena studija je 38.000,00 kuna (po 7.000,00 kuna prva dva semestra, po 6.000,00 kuna od trećeg do šestog semestra)

Studij se izvodi u suradnji s Filozofskim fakultetom iz Osijeka, Filozofskim fakultetom iz Ljubljane Sveučilištem Rutgers i Kalifornijskim sveučilištem u Los Angelesu (UCLA), na engleskom jeziku (pojedini predmeti studijskog programa izvode se i na hrvatskom jeziku, osobito ako nema inozemnih studenata ili kad su nastavnici iz Hrvatske).

Molimo sve zainteresirane da nam se jave do 15. rujna 2010. s pismom namjere u kojemu trebaju navesti završen sveučilišni studij, dosadašnje stručno i istraživački iskustvo te područje znanstvenoga zanimanja ( na jednoj do dvije kartice na engleskom jeziku) na adresu profesorice Aparac-Jelušić: taparac@unizd.hr (u .doc ili .rtf inačici)
--------
Department of Library and Information Science, University of Zadar, will be enrolling the second generation of PhD students to it programme Knowledge Society and Information Transfer in academic year 2010/2011. We expect the official Call to be open in October 2011.

The fee is ca 5.000 Euros for all three years (payable as follows: first and second semester each 1.000 Euros, and from third to sixth semester ca 850 Euros each).

We are seeking for 10 students who can answer to the prerequisites listed in the approved program.

PhD programme is offered in partnership with professors from the Faculty of Philosophy in Osijek and Ljubljana as well as from Rutgers University and UCLA. The official language is English.

We are expecting all potential students to write a Letter of Intent by September 15, 2010 in which they should state their previous university education title as well as their research interest (one to two pages in English addresse to the Professor Aparac-Jelusic - taparac@unizd.hr (in .doc or .rtf version).