Franjo Pehar
Tribina "Problemi i potrebe mladih u gradu Zadru"
by Franjo Pehar (admin) - Saturday, 5 June 2010, 08:31 PM
 
Poštovani/e

Pozivamo Vas na tribinu "Problemi i potrebe mladih u gradu Zadru" u organizaciji Savjeta mladih Grada Zadra. Savjet mladih je osnovan kao Savjetodavno tijelo za mlade pri gradskom Vijeću Grada Zadra, te broji 11 članova, a službeno je osnovan 3.3.2010. Udruga studenata knjižničarstva Ex libris preko svoga predstavnika, također je sudionik ovog događanja.

Cilj Savjeta mladih Grada Zadra je kroz instituciju savjetovanja omogućavanje boljeg društvenog, sportskog, kulturnog i socijalnog života mladih u gradu Zadru, te aktiviranje mladih i organiziranih oblika koji se bave mladima u javnom životu grada.

Svrha postojanja Savjeta mladih Grada Zadra je da raspravlja, predlaže, savjetuje, daje mišljenje, informira te sudjeluje u izradi planova, programa i projekata koji su direktno ili indirektno vezani za mlade u gradu Zadru.

U sklopu tribine koju pripremamo predstavili bi se članovi nedavno formiranog Savjeta mladih Grada Zadra. Tribina služi profiliranju i strukturiranju glavnih problematika vezanih za život mladih u gradu Zadru s kojima će se u budućnosti navedeni Savjet mladih baviti.

Tribina je podijeljena u manje cjeline/temate prostor i nedostatak istoga za mlade u Zadru, nasilje među mladima u Zadru.

Gosti tribine: Nenad Vertovšek mag. politologije, Krešimir Krolo, prof. (Sveučilište u Zadru Odjel za socijologiju), predstavnik udruge Šigureca, predstavnik Grada Zadra.

Tribina će se održati 09. 06. s početkom u 18h u Muzeju antičkog stakla.S izrazima poštovanja