Već posjedujete korisnički račun?

Unesite svoju korisničku oznaku i zaporku i kliknite na "Prijavi se"
(Vaš web preglednik mora imati omogućene "cookies")Help with Vaš web preglednik mora imati omogućene "cookies" (new window)
Neki kolegiji omogućuju pristup anonimnim korisnicima ("gostima")
Zaboravili ste svoju korisničku oznaku ili zaporku?

Ovdje ste prvi puta?

Za pristup kolegijima potreban vam je AAI@EduHr elektronički identitet. Studentski AAI@EduHr računi su u nadležnosti Studentske službe, a Služba za informatičku podršku brine o računima znanstveno-nastavnog osoblja.

Unesite svoju korisničku oznaku i zaporku i kliknite na "Prijava".