Upoznavanje glazbene literature
(UGL)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Program kolegija Upoznavanje glazbene literature svojevrsno je nadopunjavanje 'znanja' o ogromnoj baštini koju posjedujemo, a koju studenti Odjela za knjižničarstvo (kao neglazbenici) nemaju prilike upoznati. Radi se o brojnim knjigama o glazbi, domaćih i stranih autora, enciklopedijama, zbornicima, časopisima..., starijoj literaturi, ali i najnovijim uratcima. Studenti će imati prilike sustavnije upoznati se s audio-vizualnim djelima najraznovrsnijih žanrova te stvoriti kritički 'pogled' na različita izdanja. Također, u sklopu kolegija, studenti će se upoznati sa brojnim muzikalijama (kako rane – srednjovjekovne, tako i glazbe klasike, romantizma..., 'zadarskih' ali i drugih, pa i stranih skladatelja), koje se čuvaju u zadarskim arhivima (katedralni arhiv, arhiv sv. Frane i dr.) i na taj način steći uvid o raznovrsnosti (i vrijednosti) glazbene građe koju jedan grad (mjesto) može posjedovati. Time će se pružiti prikladna osnova na kojoj studenti mogu dalje ne samo intenzivnije i kvalitetnije koristiti spomenutu građu, biti adekvatan 'vodić' za korisnike, već isto tako dalje razvijati i poticati razinu stručnosti u njenoj obradi, čuvanju i zaštiti. Kolegij će, također, obuhvaćati i upoznavanje povijesti glazbe kroz sva stilska razdoblja uz slušanje ('upoznavanje') glazbenih djela. (Srodne discipline; Povijest glazbe, Sociologija glazbe, Psihologija glazbe)

This course requires an enrolment key