KNJ103 Uvod u znanstvenoistraživački rad
(KNJ103)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Opis predmeta
Znanost i znanstveno istraživački rad. Osnovna obilježja znanosti. Klasifikacija znanosti. Znanstvena komunikacija. Znanstveni časopisi. Elektronički časopisi. Vrste znanstvenih istraživanja. Odabir teme istraživanja. Odabir i pregled izvora. Pisanje bilježaka. Utvrđivanje cilja i odabir metoda. Kategorizacija znanstvenih radova. Pisanje izvornog znanstvenog rada, pisanje ostalih znanstvenih radova. Citiranje. Pisanje sažetka. Pisanje stručnog rada. Pisanje diplomskog rada. Predstavljanje rada. Svrsishodna uporaba pomagala pri predstavljanju (npr. Power Point, multimedijalne prezentacije).
Na vježbama studenti se upoznaju s bibliografijama i drugim referentnim publikacijama, te načinima njihova pretraživanja.

This course requires an enrolment key