KNJP05 Metapodatci i identifikatori
(KNJP05)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Ovaj se predmet nastavlja na predmete Organizacija informacija I i II u okviru kojih su se studenti upoznali s pojmom jedinica građe s obzirom na njen sadržaj i vrstu nositelja informacija, osnovama povijesti i teorije katalogizacije – načelima i zadacima organizacije informacija o jedinicama knjižnične građe i načelima bibliografskog opisa, te svrhu i primjenu standarda u izgradnji sustava za organizaciju informacija: kataloga na listićima i online kataloga. Stečena su znanja i vještine neophodna za razumijevanje organizacije informacija o digitalnom dokumentu, odnosno informacijskom objektu što je tema ovog predmeta.

 

Metapodaci, doslovno „podaci o podacima“, imaju široku primjenu u različitim zajednicama koje stvaraju, oblikuju, opisuju, provode zaštitu i koriste informacijske sustave i informacijske objekte. Metapodatak može biti dodana vrijednost (opis!) informacijskom objektu, ali u određenim uvjetima i sam može postati informacijski objekt.

 

Studenti će se u okviru predmeta upoznati s definicijom i svojstvima informacijskog objekta, te pojmom, svrhom, kategorizacijom i primjenom metapodataka. Upoznat će se s temeljnim pojmovima metapodaci, sheme metapodataka, jezik za opisivanje strukture podataka (XML), vrijednost sadržaja metapodataka, imensko mjesto (namespace), aplikacijski profili (lokalne verzije) i interoperabilnost shema metapodataka. Detaljno će se upoznati s deskriptivnim metapodacima, posebno sa shemom Dublin Core, a pregledno s administrativnim i strukturalnim metapodacima, te metapodacima za dugoročnu zaštitu i upravljanje autorskim pravima. Dodatno će se upoznati sa shemom metapodataka za opis vizualnih objekata i shemom za opis arhivskog gradiva, te konceptima opis na razini zbirke i informacijski krajolik. Upoznat će se s temeljnim pojmom identifikator informacijskog objekta, a pregledno s kategorizacijom, funkcijom i primjenom identifikatora.

 

Na vježbama će se studenti upoznavati s temeljnim pojmovima i obilježjima formata za kodiranje metapodataka (struktura zapisa = sintaksa) XML, DTD, XSD (XML Schema) i XSL (prikaz) te RDF i njihovom primjenom u shemama metapodataka (označitelji sadržaja za zapis = semantika) Dublin Core, RDF Shema, METS i sl. Upoznat će se s alatima za prevođenje formata na razini sintakse. Na primjerima iz prakse izrađivat će zapise metapodataka u navedenim shemama upotrebom alata za generiranje metapodataka, te postupno ovladavati vještinama izrade deskriptivnih, administrativnih i strukturalnih metapodataka, te osnovama izrade metapodataka  za dugoročnu zaštitu.

This course requires an enrolment key