Kolegiji Odjela za etnologiju i kulturnu antropologiju

 
 
 • Moj kolegij
 • Izborni kolegij na preddiplomskom studiju
  Nositelj kolegija: dr.sc. Olga Supek, doc.
  Izvoditelj: Danijela Birt, prof.
  ECTS: 3
 • Obvezatni kolegij na preddiplomskom studiju
  III. semestar
  Nositelj kolegija: prof.dr.sc. Vitomir Belaj
  Izvoditelj: Danijela Birt, prof.
 • Obvezatni kolegij za studente 2 godine diplomskog studija etnologije i kulturne antropologije (III. semestar)
  nositelj kolegija: dr. sc. Snježana Zorić, doc.
  seminar: Tomislav Oroz, prof.
 • Obvezatni kolegij za studente 2 godine preddiplomskog studija etnologije i kulturne antropologije (III. semestar)
  nositelj kolegija: dr. sc. Olga Supek, doc.
  seminar: Tomislav Oroz, prof.
 • Obvezatni kolegij za prvu godinu preddiplomskog studija etnologije i kulturne antropologije (I semestar)
  nositelj kolegija: dr. sc. Snježana Zorić, doc.
  seminar: Tomislav Oroz, prof.
 • Izborni kolegij na preddiplomskom studiju
  Nositelj kolegija: dr.sc. Olga Supek, doc.
  Izvoditelj: Danijela Birt, prof.
  ECTS: 3
 • Izborni kolegij na preddiplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije (III. semestar).
  Nositelj kolegija: dr. sc. Olga Supek, doc.
  Izvoditelj: Tomislav Oroz, prof.
 • Ciljevi ovoga kolegija su upoznavanje studenata sa kompleksnim predmetom suvremene etnomuzikologije Kako studenti nisu glazbeno obrazovani, ovaj će ih kolegij upoznati i sa osnovnim karakteristikama tradicijske (narodne, folklorne) glazbe i plesa izvaneuropskih kultura i europskih zemalja, te  detaljnijim pregledom hrvatske glazbeno folklorne baštine. Seminarskim radovima studenti mogu obuhvatiti bilo koji segment predmeta suvremenih etnomuzikoloških istraživanja (temu s područja tradicijske i/ili popularne glazbe). Širenjem saznanja o bogatstvu ove građe, studentima se nudi dodatna 'slika' o etnološkoj znanosti, ali i osviješćivanje odgovornosti prema tradiciji.