Savjet mladih Grada Zadra

Poštovani/e

Pozivamo Vas na tribinu ”Problemi i potrebe mladih u gradu Zadru” u organizaciji Savjeta mladih Grada Zadra. Savjet mladih je osnovan kao Savjetodavno tijelo za mlade pri gradskom Vijeću Grada Zadra, te broji 11 članova, a službeno je osnovan 3.3.2010.

Cilj Savjeta mladih Grada Zadra je kroz instituciju savjetovanja omogućavanje boljeg društvenog, sportskog, kulturnog i socijalnog života mladih u gradu Zadru, te aktiviranje mladih i organiziranih oblika koji se bave mladima u javnom životu grada.

Svrha postojanja Savjeta mladih Grada Zadra je da raspravlja, predlaže, savjetuje, daje mišljenje, informira te sudjeluje u izradi planova, programa i projekata koji su direktno ili indirektno vezani za mlade u gradu Zadru.

U sklopu tribine koju pripremamo predstavili bi se članovi nedavno formiranog Savjeta mladih Grada Zadra. Tribina služi profiliranju i strukturiranju glavnih problematika vezanih za život mladih u gradu Zadru s kojima će se u budućnosti navedeni Savjet mladih baviti.

Tribina je podijeljena u manje cjeline/temate prostor i nedostatak istoga za mlade u Zadru, nasilje među mladima u Zadru.

Gosti tribine: Nenad Vertovšek mag. politologije, Krešimir Krolo, prof. (Sveučilište u Zadru Odjel za socijologiju),  predstavnik udruge Šigureca, predstavnik Grada Zadra.

Tribina će se održati 09. 06. s početkom u 18h u Muzeju antičkog stakla.

S izrazima poštovanja

Tomislav Blažević

Savjet mladih Grada Zadra

Comments are closed.