Search...

OZNAKA:   red-predavanja

Prezumite redove predavanja u akademskoj godini 2011./2012. za preddiplomski studij knjižničarstva, diplomski studij knjižničarstva i diplomski studij pisane baštine.

Zimski i ljetni semstar (pred)diplomskog studija knjižničarstva Red predavanja 2008./2009. – preddiplomski i diplomski studij knjižničarstva (zimski i ljetni semestar) Zimski semestar diplomskog studija “Pisana baština u digitalnom okruženju” Red predavanja 2008./2009. – Pisana baština, zimski semestar Red predavanja 2008./2009. – Pisana baština, ljetni semestar