Search...

OZNAKA:   obrana-diplomskog-rada

RASPORED OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA, 16. rujan 2011. g. Ana Nakić, termin obrane 10:30 sati, učionica 123 naslov teme Izgradnja fonda u knjižnicama za djecu, članovi komisije: dr.sc. Mirna Willer, izv.prof., dr.sc. Ivanka Stričević, izv.prof,(mentor) i doc. dr. sc. Nives Tomašević Bruna Fistanić,termin obrane 11:00 sati, učionica 123 naslov teme Društvo bibliotekara Split, članovi komisije: dr.sc. Ivanka Stričević, izv.prof., prof. dr. [...]

Diplomski radovi brane se 16. 9. 2011. prema sljedećem rasporedu: 10:30 Ana Nakić (mentorica: dr. sc. Ivanka Stričević, izv.prof.): Izgradnja fonda u knjižnicama za djecu 11:00 Kristiana Čelan (mentorica:  prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić): Zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama Splitsko-dalmatinske županije 11:30 Bruna Fistanić (mentorica: prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić): Društvo bibliotekara Split  

RASPORED OBRANA  DIPLOMSKIH RADOVA I ZAVRŠNOG RADA, 08. srpanj 2011. Jadran Stojanović – 10:00 sati, učionica 123, obrana završnog rada  pod nazivom „Nakladnička tiskarska djelatnost u Splitu između 1851. i 1882. s popisom tiskane građe“ Članovi komisije su: prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, izv. prof. dr. sc. Srećko Jelušić , izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević   Biserka Petrović [...]

Određeni su  datumi obrana diplomskih i završnih radova  za ovu kalendarsku godinu. To su sljedeći datumi:  8. srpnja, 16. rujna i 18. studenoga. Zadnji rok za prijavu obrane je 14 dana prije same obrane. Svi zainteresirani mogu prisustvovati obranama  a popis studenata, tema radova kao i točni termini obrana bit će naknadno objavljeni.