Search...

Veljača
24

Događanja


Obrane završnih i diplomskih radova


Poštovane kolegice i kolege,
objavljujemo raspored obrana diplomskih i završnih  radova koji će se održati u četvrtak, 24. veljače 2011.g.

Ivana Mutnjaković, 10:00 sati

Mentor: doc.dr.sc. Franjo Pehar, članovi komisije: prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, mr.sc. Martina Dragija Ivanović

Tomislav Blažević,10:30 sati

Mentor:  doc.dr.sc. Franjo Pehar, članovi komisije: prof. dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, mr.sc. Martina Dragija Ivanović

Irena Sojanov,11:00 sati

Mentor:prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, članovi komisije: mr.sc. Martina Dragija Ivanović, doc.dr.sc. Franjo Pehar

Marina Kelava,11:30 sati

Mentor: prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, članovi komisije:dr.sc. Franjo Pehar, doc.dr.sc. Josip Ćirić

Dragica Jakovljević,12:00 sati

Mentor: prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, članovi komisije:  mr.sc. Martina Dragija Ivanović, doc.dr.sc. Josip Ćirić

Darinka Projić,12:30 sati

Mentor: doc.dr.sc. Nives Tomašević, članovi komisije:  mr.sc. Martina Dragija Ivanović, doc.dr.sc. Josip Ćirić

Nikša Domuzin,13:00 sati

Mentor: doc.dr.sc.Boris Badurina, članovi komisije:  doc.dr.sc. Franjo Pehar, doc.dr.sc. Josip Ćirić

Irma Bezmalinović,16:30 sati

Mentor:  mr.sc. Ivanka Kuić, članovi komisije: prof.dr.sc. Srećko Jelušić, prof.dr.sc.Tatjana Aparac Jelušić

Iva Erceg,17:00 sati

Mentor: prof.dr.sc. Srećko Jelušić, članovi komisije: prof.dr.sc.Tatjana Aparac Jelušić, mr.sc. Ivanka Kuić

Mirjana Vujasin,17:30 sati

Mentor: prof.dr.sc. Srećko Jelušić, članovi komisije: prof.dr.sc.Tatjana Aparac Jelušić, mr.sc. Ivanka Kuić

Poštovane kolegice i kolege,Mentor: doc.dr.sc. Franjo Pehar, članovi komisije: prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, mr.sc. Martina Dragija IvanovićMentor:  doc.dr.sc. Franjo Pehar, članovi komisije: prof. dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, mr.sc. Martina Dragija IvanovićMentor:prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, članovi komisije: mr.sc. Martina Dragija Ivanović, doc.dr.sc. Franjo PeharMentor: prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, članovi komisije:dr.sc. Franjo Pehar, doc.dr.sc. Josip ĆirićMentor: prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, članovi komisije:  mr.sc. Martina Dragija Ivanović, doc.dr.sc. Josip ĆirićMentor: doc.dr.sc. Nives Tomašević, članovi komisije:  mr.sc. Martina Dragija Ivanović, doc.dr.sc. Josip ĆirićMentor: doc.dr.sc.Boris Badurina, članovi komisije:  doc.dr.sc. Franjo Pehar, doc.dr.sc. Josip ĆirićMentor:  mr.sc. Ivanka Kuić, članovi komisije: prof.dr.sc. Srećko Jelušić, prof.dr.sc.Tatjana Aparac JelušićMentor: prof.dr.sc. Srećko Jelušić, članovi komisije: prof.dr.sc.Tatjana Aparac Jelušić, mr.sc. Ivanka KuićMentor: prof.dr.sc. Srećko Jelušić, članovi komisije: prof.dr.sc.Tatjana Aparac Jelušić, mr.sc. Ivanka Kuić