Search...

Redovni pred- i diplomski studij


Natječaj za upis na preddiplomski studij


Preuzmite tekst natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija. [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2012/07/upisi-2012-2013.pdf]