Search...

Odjel i djelatnici


SNLTK predstavljen na ELS-u 2011 u Hamburgu


Doc. dr. sc. Damir Ćavar i dr. sc. Franjo Pehar predstavili su SNLTK (Scheme Natural Language Toolkit) na 4th European Lisp simpoziju koji se ove godine održavao na Tehničkom sveučilištu Hamburg-Harburg.

Više informacija o programu pronaći ćete ovdje:
http://www.european-lisp-symposium.org/
Cjeloviti rad “The Scheme Natural Language Toolkit (SNLTK): NLP libraries for R6RS and Racket” objavljen je u zborniku i dostupan ovdje:
http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509871