Search...

Upis na OZK

Raspisan je natječaj za upis 35 studenata na Izvanredni dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti – knjižničarstvo za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra knjižničarstva (mag. bibl.) u ak. god. 2014./2015.

Razlikovni ispiti u okviru razredbenog postupka održavaju se u subotu 6. rujna s početkom u  9.30 sati na Novom kampusu, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar (soba 119 na 1. katu). Istoga dana u 14.00 sati bit će objavljena rang lista kandidata i organiziran upis na studij.

Rujan
6

Razlikovni ispiti u okviru razredbenog postupka održavaju se u subotu 6. rujna s početkom u  9.30 sati na Novom kampusu, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar (soba 119 na 1. katu). Istoga dana u 14.00 sati bit će objavljena rang lista kandidata i organiziran upis na studij.

SVEUČILIŠTE U ZADRU raspisuje N A T J E Č A J za upis 15 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i prijenos informacija za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grane knjižničarstvo i nakladništvo i doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti akademska godina 2013./2014. Studij traje tri [...]

SVEUČILIŠTE U ZADRU raspisuje N A T J E Č A J za upis 15 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i prijenos informacija za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grane knjižničarstvo i nakladništvo i doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti akademska godina 2013./2014. Studij traje tri godine (šest semestara). Izvoditelj studija je Odjel za informacijske [...]

Više informacija o upisu u drugom roku dostupno je na mrežnom mjestu Sveučilišta.

h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote { margin: 0; padding: 0; } body { font-family: “Helvetica Neue”, Helvetica, “Hiragino Sans GB”, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18px; color: #737373; background-color: white; margin: 10px 13px 10px 13px; } table { margin: 10px 0 15px 0; border-collapse: collapse; } td,th { border: 1px solid #ddd; padding: 3px 10px; } th [...]

  RAZREDBENI POSTUPAK za upis studenata starijih od 25 godina u prvu godinu redovitih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2013./2014. Temeljem natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija (Sveučilište u Zadru, Klasa: 602-04/13-03/02; URBROJ: 2198-1-79-10/13-08, od 2. svibnja 2013.) te odluke donesene na 16. sjednici Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti održanoj 15. svibnja 2013., [...]

Odlukom Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti utvrđen je popis pristupnika za upis na izvanredni studij

diplomski studij knjižničarstva.

Ukupno: 10