Search...

Akreditirani studijski programi

Revidirani programi preddiplomskog i diplomskog studija Informacijske znanosti, koji bi trebali zamijeniti postojeće studijske programa, su u postupku odobravanja.

Pročišćeni tekst plana i programa studija knjižničarstva – download

Diplomski studij koji obrazuje buduće magistre u polju informacijskih znanosti ima za cilj pripremiti studente za planiranje i upravljanje informacijskim sustavima i mrežama, poglavito u knjižničarstvu i/ili nakladništvu i knjižarstvu, za upravljanje znanjem i diobu informacijskih izvora, za planiranje i izvođenje znanstvenoistraživačkih projekata, kao i za provedbu obrazovnih programa vezanih uz posredovanje i korištenje informacija u osnovnim i srednjim školama te na akademskim ustanovama [...]

Studenti se na preddiplomskom studiju osposobljuju za zvanje prvostupnik/ prvostupnica (bakalaureus/bakalaurea) knjižničarsva – s naglaskom na organizaciji, očuvanju i uporabi pisane baštine [...]

Akademska godina: 2007./2008. Izvoditelj: Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo, Hrvatska u suradnji s Oddelekom za bibliotekarstvo. Informacijsku znanost in knjigarstvo, Filozofski fakultet u Ljubljani, Slovenija Koordinator: Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

Ukupno: 5