Search...

Studijski programi

Diplomski studij koji obrazuje buduće magistre u polju informacijskih znanosti ima za cilj pripremiti studente za planiranje i upravljanje informacijskim sustavima i mrežama, poglavito u knjižničarstvu  i/ili nakladništvu  i  knjižarstvu,  za  upravljanje znanjem i  diobu  informacijskih izvora, za planiranje i izvođenje znanstvenoistraživačkih projekata, kao i za provedbu obrazovnih programa vezanih uz posredovanje i korištenje informacija u osnovnim i srednjim školama [...]

Naziv studija: Preddiplomski studij Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine Ukupan broj ECTS bodova: 180 Znanstveno područje: Društvene znanosti Znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti Akademski stupanj bez naznake struke: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica Dodijeljena kvalifikacija: prvostupnik/ca (bakalaureus/bakalaurea) knjižničarstva Obrazovni i profesionalni ciljevi: Uvjeti prijave: Rezultati državne mature Završni rad: Završni ispit: Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Studenti  se  na  preddiplomskom  studiju [...]

Izvanredni diplomski studij – red predavanja za ak. god. 2012./2013. i 2013./2014. .pdf

Pročišćeni tekst plana i programa studija knjižničarstva – download

1. godina preddiplomskog studija .pdf 2. godina preddiplomskog studija .pdf 3. godina preddiplomskog studija .pdf

Preuzmite dokument

Listopad
20

Detaljnije: raspored predavanja i ispita na Izvanrednom dvogodišnjem diplomskom studiju knjižničarstva i raspored za kolegij Istraživačke metode u informacijskim znanostima: Preuzmite dokument

Napomena: ispitni rok koji je planiran za 1. lipnja pomaknut je na 8. lipnja 2013.

DIPLOMSKI STUDIJ: 1. semestar diplomskog studija 2. semestar diplomskog studija 3. semestar diplomskog studija 4. semestar diplomskog studija

Ukupno: 10