Search...

Studijski programi

Prosinac
15

U ponedjeljak 15. prosinca 2014. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 12.30 sati, Tomislav JAKOPEC, dipl. inf., javno brani doktorski rad pod naslovom Organizacija i upravljanje agregatorima elektroničkih knjiga u akademskom okruženju pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof. dr. sc. Zoran [...]

Upisi na redoviti diplomski studij su u tijeku i traju do 3. listopada 2014. Više Informacije o natječaju i razredbenom postupku možete pronaći OVDJE

Drage kolegice i kolege, pozivamo vas da prisustvujete ovogodišnjoj studentskoj konferenciji infoDASKA 2014. koju organizira udruga Klub studenata knjižničarstva “Ex libris”. Konferencija će se održati 23. i 24. svibnja na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, u učionici 123. Tema ovogodišnje konferencije je “Uloga informacijskih ustanova u lokalnoj zajednici”. PROGRAM KONFERENCIJE

Diplomski studij koji obrazuje buduće magistre u polju informacijskih znanosti ima za cilj pripremiti studente za planiranje i upravljanje informacijskim sustavima i mrežama, poglavito u knjižničarstvu  i/ili nakladništvu  i  knjižarstvu,  za  upravljanje znanjem i  diobu  informacijskih izvora, za planiranje i izvođenje znanstvenoistraživačkih projekata, kao i za provedbu obrazovnih programa vezanih uz posredovanje i korištenje informacija u osnovnim i srednjim školama [...]

Naziv studija: Preddiplomski studij Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine Ukupan broj ECTS bodova: 180 Znanstveno područje: Društvene znanosti Znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti Akademski stupanj bez naznake struke: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica Dodijeljena kvalifikacija: prvostupnik/ca (bakalaureus/bakalaurea) knjižničarstva Obrazovni i profesionalni ciljevi: Uvjeti prijave: Rezultati državne mature Završni rad: Završni ispit: Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Studenti  se  na  preddiplomskom  studiju [...]

Izvanredni diplomski studij – red predavanja za ak. god. 2012./2013. i 2013./2014. .pdf

Pročišćeni tekst plana i programa studija knjižničarstva – download

1. godina preddiplomskog studija .pdf 2. godina preddiplomskog studija .pdf 3. godina preddiplomskog studija .pdf

Preuzmite dokument

Ukupno: 10