Search...

Studijski programi

preuzmite dokument

preuzmite dokument Ažurirana verzija s promjenama u ljetnom semestru

Diplomski studij koji obrazuje buduće magistre u polju informacijskih znanosti ima za cilj pripremiti studente za planiranje i upravljanje informacijskim sustavima i mrežama, poglavito u knjižničarstvu  i/ili nakladništvu  i  knjižarstvu,  za  upravljanje znanjem i  diobu  informacijskih izvora, za planiranje i izvođenje znanstvenoistraživačkih projekata, kao i za provedbu obrazovnih programa vezanih uz posredovanje i korištenje informacija u osnovnim i srednjim školama [...]

Naziv studija: Preddiplomski studij Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine Ukupan broj ECTS bodova: 180 Znanstveno područje: Društvene znanosti Znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti Akademski stupanj bez naznake struke: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica Dodijeljena kvalifikacija: prvostupnik/ca (bakalaureus/bakalaurea) knjižničarstva Obrazovni i profesionalni ciljevi: Uvjeti prijave: Rezultati državne mature Završni rad: Završni ispit: Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Studenti  se  na  preddiplomskom  studiju [...]

Pročišćeni tekst plana i programa studija knjižničarstva – download [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2013/06/ZadarKnjiznicarstvoprogram_modifikacije-2007-PROCISCENI-TEKST-2013.pdf]

DIPLOMSKI STUDIJ: 1. semestar diplomskog studija [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2012/06/f-06.pdf] 2. semestar diplomskog studija [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2012/06/f-07.pdf] 3. semestar diplomskog studija [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2012/06/f-08.pdf] 4. semestar diplomskog studija [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2012/06/f-09.pdf]

 

Diplomski studij “Pisana baština u digitalnom okruženju” pokrenut je kao združeni studij s Odsjekom za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i u taj su se studij upisivali studenti dvije akademske godine, 2008./2009. i 2010./2011.

 

Popis obveznih predmeta

1.   Kulturna baština i upravljanje digitalizacijom Anna Maria Tammaro, istraživač, doktorski kandidat – Sveučilište u Parmi, Italija, mr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, asistentica, doktorski student – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku 2.   Uvod u digitalne knjižnice Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić i doc. dr. sc. Zoran Velagić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku 3.   Elektronički dokumenti i formati doc. dr. sc. Mario Barišić (prijelaz  Osijek u tijeku) i Boris Bosančić, asistent, doktorski student – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku 4.   Metapodaci i identifikatori izv. prof. dr. Mirna Willer, Sveučilište u  Zadru, Maja Krtalić, asistentica, doktorski student i Boris Bosančić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku 5.   Istraživačke metode u informacijskim znanostima izv. prof. dr. Srećko Jelušić i mr. sc. Martina Dragija Ivanović, asistentica, doktorski student  –  Sveučilište  u  Zadru,  doc.  dr.  Damir  Hasenay  i  Boris  Badurina,  asistent, doktorski student – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku 6.   Pružanje digitalnih usluga izv. prof. dr. Dora Sečić i Boris Bosančić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku 7.   Predmetno označivanje i pretraživanje doc. dr. Kornelija Petr, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, dr. sc. Aida Slavić (London), suradnica Sveučilišta u Zadru i Franjo Pehar, asistent, doktorski student – Sveučilište u Zadru 8.   Knjižnice/Institucije pamćenja i učenje Anna Maria Tammaro, viši pred., doktorski student i Monica Vezzosi, pred., doktorski student – Sveučilište u Parmi, Italija

Popis izbornih predmeta

1.   Upravljanje zbirkama u institucijama pamćenja (izborni) Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, doc. dr. sc. Zoran Velagić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku i mr. sc. Martina Dragija Ivanović – Sveučilište u Zadru 2.   Planiranje i oblikovanje digitalnih baštinskih zbirki (izborni) Pat Dixon, viši predavač, suradnica na Sveučilištu u Parmi, Italija i doc. dr. sc. Ivanka Stričević 3.   Kontrola kvalitete i vrednovanje digitalnih zbirki i usluga Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, mr. sc. Martina Dragija Ivanović – Sveučilište u Zadru i Monica Vezzosi, pred. – Sveučilište u Parmi, Italija

4.   Etika i multikulturalnost digitalnih knjižnica

prof. dr. sc. Paul Sturges, suradnik na Sveučilištu u Parmi, Italija i Milijana Mičunović – Sveučilište u Osijeku

5.   Osnove informacijske arhitekture (IA)

doc. dr. sc. Mario Barišić i Boris Bosančić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

6.   Oblikovanje baza podataka

izv. prof. dr. Branimir Dukić i Boris Badurina, asistent, doktorski student – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

7.   Ekonomija digitalnih knjižnica

prof. dr. sc. Paul Sturges, suradnik na Sveučilištu u Parmi, Italija

8.   Digitalno nakladništvo (s radionicom)

doc. dr. sc. Mario Barišić i Boris Badurina – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

Izvanredni diplomski studij izvodio se u akademskim godinama 2006./2007., 2008./2009., 2009./2010. i 2011./2012.

 

Program se više ne izvodi kao jednogodišnji Izvanredni studij knjižničarstva jer ga je zamijenio dvogodišnji Izvanredni studij knjižničarstva.

 

*      *      *

 

Preduvjeti za upis na 5. godinu diplomskog studija:

1.    bodovi priznati s dodiplomskog studija – predmeti relevantni za studij knjižničarstva – 36 ECTS-a

2.    Osnove informacijskih djelatnosti – 8 ECTS-a – razlikovni ispit (pismeni i usmeni)

3.    Organizacija informacija – 8 ECTS-a – razlikovni ispit (pismeni i usmeni)

4.    Radionica – e-učenje (24 sata) – 8 ECTS-a

II. godina

IZZ801    Istraživačke metode u informacijskim znanostima    2 | 1 | 1    60 sati    6 ECTS-a IZZ701    Teorija i praksa organizacije informacija    2 | 2    60 sati    6 ECTS-a IZZ703    Izgradnja i upravljanje knjižničnim zbirkama – temeljni polja    2 | 2    60 sati    6 ECTS-a IZZ702    Principi informacijskog pretraživanja    1 | 2 | 1    60 sati    6 ECTS-a IZZ802    Vrednovanje informacijskih usluga – temeljni polja    2 | 2    60 sati    6 ECTS-a Diplomski rad – mentori    30 ECTS-a

UKUPNO: 60 ECTS-a

 

Program se više ne izvodi kao jednogodišnji Izvanredni studij knjižničarstva jer ga je zamijenio dvogodišnji Izvanredni studij knjižničarstva

 

Ukupno: 10