Search...

Stručna djelatnost

U četvrtak, 6.6. od 13h se u učionici 119 održao stručni kolokvij Odjela na temu studentske prakse, na kojem su studenti informacijskih znanosti predstavili svoj rad na uređivanju knjižnice samostana Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje u Rimu. Predstavljeno je i sudjelovanje studenata Odjela za informacijske znanosti na studentskoj konferenciji BOBCATSSS u Ankari. FOTOGRAFIJE

Uređenje knjižnice samostana sv. Frane u Zadru zajednički je projekt samostana sv. Frane i Odjela za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru. Kratkoročni je cilj projekta čišćenje i inventarizacija iznimno vrijednog fonda te knjižnice koji se procjenjuje na više od 40 000 svezaka, a sastoji se od stotinjak inkunabula, deset koralnih oslikanih kodeksa te mnogobrojnih klasičnih, moralnih, teoloških i prirodoznanstvenih djela.

Pretpostavlja se da knjižnica u samostanu djeluje od njegova osnutka u 13. stoljeću, otkada je prikupljana i građa današnjeg fonda knjižnice. Dugoročni plan uređenja podrazumijeva izradu projekta uređenja knjižnice (arhitektonski i građevinski dio), stručnu obradu, zaštitu, izradu mrežno dostupnog kataloga, digitalizaciju odabranih primjeraka knjižnične građe i naposljetku otvaranje knjižnice javnosti.

Cilj projekta

Cilj je projekta da knjižnica samostana sv. Frane u Zadru postane informacijsko središte koje će svim korisnicima pod jednakim uvjetima pružati neometan pristup zbirkama i mrežnim izvorima te kulturno središte koje će promicati svijest o kulturnome nasljeđu franjevačke zajednice i stvarati uvjete za osobni stvaralački izričaj članova zajednice.

Uređenje knjižnice

Uređena bi knjižnica time postala komunikacijsko i informacijsko, ali i religijsko-socijalno središte koje omogućuje pristup svim svojim zbirkama, nesmetan znanstvenoistraživački rad, obrazovno djelovanje i duhovnu izobrazbu vjernika. Fond knjižnice samostana sv. Frane može postati temeljom budućega znanstvenoistraživačkog rada, čime bi knjižnica pridonijela širenju hrvatske kulture i poticanju njezina sustavna istraživanja.

 

Pročitajte cijeli izvještajUređena bi knjižnica time postala komunikacijsko i informacijsko, ali i religijsko-socijalno središte koje omogućuje pristup svim svojim zbirkama, nesmetan znanstvenoistraživački rad, obrazovno djelovanje i duhovnu izobrazbu vjernika. Fond knjižnice samostana sv. Frane može postati temeljom budućega znanstvenoistraživačkog rada, čime bi knjižnica pridonijela širenju hrvatske kulture i poticanju njezina sustavna istraživanja.

Ukupno: 2