Search...

Preddiplomski studij

Naziv studija: Preddiplomski studij Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine Ukupan broj ECTS bodova: 180 Znanstveno područje: Društvene znanosti Znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti Akademski stupanj bez naznake struke: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica Dodijeljena kvalifikacija: prvostupnik/ca (bakalaureus/bakalaurea) knjižničarstva Obrazovni i profesionalni ciljevi: Uvjeti prijave: Rezultati državne mature Završni rad: Završni ispit: Pravila ispitivanja i ocjenjivanja: Studenti  se  na  preddiplomskom  studiju [...]

Pročišćeni tekst plana i programa studija knjižničarstva – download

1. godina preddiplomskog studija .pdf 2. godina preddiplomskog studija .pdf 3. godina preddiplomskog studija .pdf

PREDDIPLOMSKI STUDIJ: 1. semestar preddiplomskog studija 2. semestar preddiplomskog studija 3. semestar preddiplomskog studija 4. semestar preddiplomskog studija 5. semestar preddiplomskog studija 6. semestar preddiplomskog studija

Prezumite redove predavanja u akademskoj godini 2011./2012. za preddiplomski studij knjižničarstva.

Obavještavamo sve studente koji se upisuju u 1. godinu preddiplomskog studija knjižničarstva, da će upisi početi u četvrtak, 14. srpnja i trajati do 22. srpnja u terminima od 09-13 sati, kako bi se izbjegle velike gužve. Na upis treba doći osobno i ponijeti svu potrebnu dokumentaciju  za upis koja je objavljena u natječaju.  

Studenti se na preddiplomskom studiju osposobljuju za zvanje prvostupnik/ prvostupnica (bakalaureus/bakalaurea) knjižničarsva – s naglaskom na organizaciji, očuvanju i uporabi pisane baštine [...]

Zimski i ljetni semstar (pred)diplomskog studija knjižničarstva Red predavanja 2008./2009. – preddiplomski i diplomski studij knjižničarstva (zimski i ljetni semestar) Zimski semestar diplomskog studija “Pisana baština u digitalnom okruženju” Red predavanja 2008./2009. – Pisana baština, zimski semestar Red predavanja 2008./2009. – Pisana baština, ljetni semestar

Ukupno: 10