Search...

Redovni pred- i diplomski studij

Više informacija o upisu u drugom roku dostupno je na mrežnom mjestu Sveučilišta.

  RAZREDBENI POSTUPAK za upis studenata starijih od 25 godina u prvu godinu redovitih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2013./2014. Temeljem natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija (Sveučilište u Zadru, Klasa: 602-04/13-03/02; URBROJ: 2198-1-79-10/13-08, od 2. svibnja 2013.) te odluke donesene na 16. sjednici Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti održanoj 15. svibnja 2013., [...]

Preuzmite obavijest

Na razredbeni postupak za upis na Redoviti dvogodišnji diplomski studij Informacijskih znanosti – knjižničarstva mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij iz informacijskih znanosti – knjižničarstvo/informatologija (180 ECTS bodova). Mogu se prijaviti i pristupnici koji su završili neki drugi preddiplomski ili diplomski, odnosno dodiplomski (sveučilišni) studij, uz razlikovni ispit odnosno najmanje 30 ECTS bodova iz informacijskih predmeta (na [...]

Preuzmite tekst natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija.

 

PODACI ZA UPLATU ŠKOLARINE NA ODJELU ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI (ak. god. 2011./2012.)

Na sjednici stručnog Vijeća Odjela održanoj 19. listopada 2011. g. odlučeno je da se odobrava upis na diplomski studij knjižničarstva studentima koji su na preddiplomskom studiju imali prosjek manji od 3,5 ukoliko su priložene dvije preporuke sveučilišnih nastavnika.

Obavještavamo sve studente koji se upisuju u 1. godinu preddiplomskog studija knjižničarstva, da će upisi početi u četvrtak, 14. srpnja i trajati do 22. srpnja u terminima od 09-13 sati, kako bi se izbjegle velike gužve. Na upis treba doći osobno i ponijeti svu potrebnu dokumentaciju  za upis koja je objavljena u natječaju.  

Ukupno: 10