Search...

Opći dokumenti

Klasa: 602-04/14-08/10 Ur. broj: 2198-1-79-33/14-03

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123./03., 198/03., 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11), članaka 16, 19 i 20. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst veljača, 2012.), na temelju Pravilnika o radu Odjela za informacijske znanosti, te članka 1. Statutarne odluke donesene na sjednici Senata Sveučilišta u Zadru 21.veljače 2014. godine, Stručno vijeće Odjela na sjednici održanoj 6. svibnja 2014. godine donosi

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123./03., 198/03., 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11), članaka 16, 19 i 20. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst veljača, 2012.) i na temelju Pravilnika o radu Odjela za informacijske znanosti, Stručno vijeće Odjela na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. donosi

Na temelju članka 20. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09 i 63/11), Etičkog kodeksa istraživanja s djecom (Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske, 2003.) i članka 4. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zadru od 25. svibnja 2010. godine, Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. donosi

Na temelju članka 16, stavak 1 i članka 54. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta u Zadru od 22. listopada 2012. i članka 35. Pravilnika o radu sveučilišnog Odjela za informacijske znanosti od 15. svibnja 2012., Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti na sjednici održanoj 15. travnja 2013. donosi “Pravilnik o stručnoj praksi studenata preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za informacijske znanosti”

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07., 45/09. i 63/11.), članaka 12 do 22 Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst veljača, 2012.) pročelnik Odjela utvrdio je pročišćeni tekst Pravilnika o radu sveučilišnog Odjela za informacijske znanosti.

Pročišćeni tekst Pravilnika sastoji se od teksta Pravilnika o radu sveučilišnog Odjela za knjižničarstvo od 10. ožujka 2008. i izmjena i dopuna Pravilnika, u kojima je navedeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Svi dokumenti povezani sa sustavom osiguravanja kvalitete Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru na jednom mjestu.

Odjel za informacijske znanosti pri Sveučilištu u Zadru osnovan je kao Odjel za knjižničarstvo 20. studenoga 2003. na drugoj sjednici Senata u ak. god. 2003./2004., kao peta znanstveno-nastavna jedinica u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u Hrvatskoj, pokrivši pritom jednu granu: knjižničarstvo. Uz podršku tadašnjeg rektora prof. dr. sc. Damira Magaša i prorektora prof. dr. sc. Ante Uglešića, a na osnovi razvidne potrebe za akademskom izobrazbom informacijskih stručnjaka za šire područje Dalmacije i zaleđa, Odjel se počeo razvijati na osnovi preuzetog i dorađenog programa dodiplomskog četverogodišnjeg studija Odsjeka za informacijske znanosti sa Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku s ciljem da do 2005. osmisli i predloži a do 2010. razvije vlastiti program slijedom preporuka Bolonjske i inih deklaracija na kojima se razvija visokoškolski obrazovni prostor u Hrvatskoj [...]

Ukupno: 7