Search...

Obrasci i upute

Obrana Završnog rada i Završni ispit prijavljuju se za isti termin i na istom obrascu. 1. POSTUPAK IZBORA TEME, PRIJAVE I PREDAJE ZAVRŠNOG RADA Prema Odluci o završnim radovima i završnim ispitima studenata na preddiplomskom studiju student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru posljednje akademske godine prema nominalnom trajanju studija. Tema [...]

preuzmite dokument

Preuzmite dokument: zamolba-strucnom-vijecu-oiz.doc zamolba-strucnom-vijecu-oiz.pdf

preuzmite dokument ispišite obrazac

Skrećemo pozornost na tri nova dokumenta s uputama za izradu/predaju završnog i diplomskog rada na redovnom i izvanrednom studiju. preddiplomski studij redovni diplomski studij izvanredni diplomski studij

preuzmite dokument ispišite obrazac

>> upute za pisanje seminarskih radova i citiranje literature vrijede za studente svih studijskih programa iz ponude Odjela za knjižničarstvo << STRUKTURA Seminarski rad se treba sastojati od sljedećih dijelova: 1. Naslovna stranica Nepaginirana naslovna stranica treba sadržavati sljedeće informacije: u gornjem lijevom uglu naziv sveučilišta, odjela, kolegija, nastavnika te ime i prezime studenta, slovima veličine 14 točaka naslov rada [...]

preuzmite dokument u .doc formatu

Ukupno: 9