Search...

Obrasci i upute

Upute za pisanje seminarskog rada 14-15.pdf

Preuzmite upute za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada na redovnom i izvanrednom studiju: Upute_diplomski-radovi_2015.pdf

Obrana Završnog rada i Završni ispit prijavljuju se za isti termin i na istom obrascu. 1. POSTUPAK IZBORA TEME, PRIJAVE I PREDAJE ZAVRŠNOG RADA Prema Odluci o završnim radovima i završnim ispitima studenata na preddiplomskom studiju student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru posljednje akademske godine prema nominalnom trajanju studija. Tema [...]

preuzmite dokument

Preuzmite dokument: zamolba-strucnom-vijecu-oiz.doc zamolba-strucnom-vijecu-oiz.pdf

Preuzmite upute za citiranje: UPUTE-ZA-CITIRANJE_OIZ.pdf (važeće od 29.1.2015.)

preuzmite dokument u .doc formatu

Ukupno: 8