Search...

O OZK-u

U postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru u akademskoj godini 2013./2014. članovi Odjela za informacijske znanosti izradili su tekst Samoanalize. Samoanaliza je jednoglasno usvojena na 6. sjednici Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti. [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2014/04/SAMOANALIZAOIZFIN_potpis.pdf]   Prilozi Samoanalizi

Studeni
8

Povjerenstvo za kvalitetu prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević doc. dr. sc. Josip Ćirić Tina Đaković, predstavnica studenata Jadranka Delaš, dipl. knjiž., predstavnica vanjskih dionika Povjerenstvo za unutarnju prosudbu kvalitete: izv. prof. dr. sc. Mirna Willer dr. sc. Franjo Pehar mr. sc. Martina Dragija Ivanović Marina Orlić, predstavnica studenata Nada Radman, dipl. knjiž., predstavnica [...]

Odjel za knjižničarstvo pri Sveučilištu u Zadru osnovan je 20. studenoga 2003. na drugoj sjednici Senata u ak. god. 2003./2004., kao peta znanstveno-nastavna jedinica u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u Hrvatskoj, pokrivši pritom jednu granu: knjižničarstvo.

 

Ime i titula Zvanje Ured Tel. (023) E-mail Konzultacije
prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić redovita profesorica, trajno zvanje 21 345-046 taparac@unizd.hr konzultacije
Katica Burić Ćenan asistentica 21 345-058 kburic@unizd.hr - II –
dr. sc. Josip Ćirić docent 45 345-026 jciric@unizd.hr - II -
dr. sc. Martina Dragija Ivanović docentica 118 345-054 mdragija@unizd.hr - II -
dr. sc. Mirko Duić znanstveni novak 45 345-026 miduic@unizd.hr - II -
dr. sc. Drahomira Gavranović viša asistentica 118 345-054 dgavrano@unizd.hr - II -
prof. dr. sc. Srećko Jelušić redoviti profesor 12 345-011 sjelusic@unizd.hr - II -
izv. prof. dr. sc. Allesandro Gandolfo izvanredni profesor 12 (20% radnog vremena) 345-011 gandolfo@ec.unipi.it - II -
Mate Juric znanstveni novak 21 345-058 mjuric@unizd.hr - II -
dr. sc. Franjo  Pehar docent 45 345-026 fpehar@unizd.hr - II -
dr. sc. Jadranka Stojanovski docent 45 345-026 jadranka.stojanovski@unizd.hr - II -
izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević izvanredna profesorica 12 345-011 istricev@unizd.hr - II -
dr. sc. Nives Tomašević docentica 118 345-011 ntomasev@unizd.hr - II -
dr. sc. Marijana Tomić docentica 118 345-054 mtomic@unizd.hr - II -
prof. dr. sc. Mirna Willer redovita profesorica 21 345-046 mwiller@unizd.hr - II -
Andrijana Vidaković, dipl. oec. tajnica 110 345-053 avidakov@unizd.hr na dopustu
Ana Čičak tajnica (na zamjeni) 110 345-053 acicak@unizd.hr rad sa studentima 13:00-16:00

 

Termini konzultacija s predmetnim nastavnicima:

Cilj osiguravanja kvalitete na Odjelu za informacijske znanosti je sustavno unaprjeđivanje svih aspekata znanstvenog, nastavnog, stručnog i administrativnog rada u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih sudionika u njegovu djelovanju.

Sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu provodi se koordiniranim i usklađenim djelovanjem:

 • Pročelnika/ice i zamjenika/ice pročelnika/ice Odjela
 • Stručnog vijeća Odjela
 • Povjerenstva za kvalitetu Odjela
 • Povjerenstva za unutarnju prosudbu kvalitete Odjela
 • Ureda za osiguravanje kvalitete Sveučilišta
 • Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Sveučilišta
 • Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta

Djelokrug rada Povjerenstva za kvalitetu obuhvaća:

 • poticanje i širenje kulture kvalitete na Odjelu, u akademskoj zajednici i neakademskoj javnosti
 • sudjelovanje u definiranju standarda i kriterija kvalitete nastavnog, znanstvenog, stručnog i administrativnog rada Odjela
 • razmatranje novih pristupa i oblika izvođenja i unaprjeđivanja nastave
 • razmatranje novih pristupa i oblika izvođenja znanstevenog rada
 • izradu i ažuriranje Priručnika o osiguranju kvalitete Odjela
 • organizaciju prikupljanja informacija o kvaliteti rada na Odjelu
 • razvoj institucijskih mehanizama za vrednovanje različitih aspekata kvalitete rada
 • osiguravanje povratnih informacija o kvaliteti i unaprjeđivanju kvalitete
 • vođenje dokumentacije o svim aspektima osiguravanja kvalitete na Odjelu
 • reagiranje na nepravilnosti koje narušavaju kvalitetu rada na Odjelu i u suradnji sa Upravom i Stručnim vijećem Odjela  provođenje potrebnih mjera za njihovo uklanjanje
 • sudjelovanje u izradi procedura kojima se regulira kvaliteta rada na Odjelu
 • suradnju s tijelima sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu (Ured za osiguravanje kvalitete, Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete i Povjerenstvo za unutranju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete), te djelovanje u skladu s preporukama i zahtjevima koji Odjelu upućuju navedena tijela.

Svi dokumenti povezani sa sustavom osiguravanja kvalitete Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru na jednom mjestu.

Poštovane studentice i studenti, kolege nastavnici, posjetitelji našeg mrežnog mjesta

želimo vam dobrodošlicu na  Odjel. Želja nam je da na mrežnim stranicama pronađete korisne informacije o Odjelu i Sveučilištu, da vas uputimo na zanimljiva događanja i novosti, mogućnosti studiranja na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, kako na redovitom tako i na izvanrednom studiju te da vas redovito obavještavamo o znanstvenim i razvojnim projektima u koje je Odjel uključen, mogućnostima razmjene sa suradnickim ustanovama u sklopu Erasmus i CEEPUS programa i o svim ostalim zanimljivostima koje nas tim stručnjaka pažljivo odabire.

Odjel je jedan od najmlađih na Sveucilistu u Zadru, aktivno sudjeluje u razvoju Sveučilišta i nastoji pridonositi njegovu ugledu. Osobito bih valja istaknuti angažman studenata koji su okupljeni u udruzi Ex libris, organiziraju skupove i/ili izlazu na domaćim i međunarodnim konferencijama i provode praksu u knjižnicama i srodnim informacijskim ustanovama. Odjel suorganizira dvije važne međunarodne konferencije: Libraries in the Digital Age (LIDA) i Arhivi, knjižnice i muzeji u okruženju globalne informacijske infrastrukture (AKM), te ljetne škole (o staroj knjizi, 2009., rukopisima, 2011., nakladništvu, 2011., 2012., 2013., korisnicima, 2012. i arhivima, 2013.), kao i niz drugih događanja. Izdaje znanstveni časopis Libellarium te priloge i publikacija vezano uz znanstveno djelovanje nastavnika i suradnika. U okviru sustava za učenje na daljinu (E-učionica) u nastavnom radu sa studentima primjenjuju se najsuvremenije metode učenja i poučavanja na visokoškolskoj radini.

 

Članovi stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti

prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. u trajnom zvanju doc. dr. sc. Josip Ćirić doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović dr. sc. Mirko Duić, asistent – znanstveni novak prof. dr. sc. Srećko Jelušić, red. prof. doc. dr. sc. Franjo Pehar doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević doc. dr. sc. Nives Tomašević doc. dr. sc. Marijana Tomić prof. dr. sc Mirna Willer, red. prof. dva studentska predstavnika koje bira Studentski zbor: Od 16. travnja 2015. studentske predstavnice su Matea Kotarac i Ljiljana Poljak, a njihovi zamjenici su Mihaela Anđić i Jakov Marin Vežić.

Ukupno: 10