Search...

Osiguravanje kvalitete

U postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru u akademskoj godini 2013./2014. članovi Odjela za informacijske znanosti izradili su tekst Samoanalize. Samoanaliza je jednoglasno usvojena na 6. sjednici Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti. [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2014/04/SAMOANALIZAOIZFIN_potpis.pdf]   Prilozi Samoanalizi

Studeni
8

Povjerenstvo za kvalitetu prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević doc. dr. sc. Josip Ćirić Tina Đaković, predstavnica studenata Jadranka Delaš, dipl. knjiž., predstavnica vanjskih dionika Povjerenstvo za unutarnju prosudbu kvalitete: izv. prof. dr. sc. Mirna Willer dr. sc. Franjo Pehar mr. sc. Martina Dragija Ivanović Marina Orlić, predstavnica studenata Nada Radman, dipl. knjiž., predstavnica [...]

Cilj osiguravanja kvalitete na Odjelu za informacijske znanosti je sustavno unaprjeđivanje svih aspekata znanstvenog, nastavnog, stručnog i administrativnog rada u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih sudionika u njegovu djelovanju.

Sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu provodi se koordiniranim i usklađenim djelovanjem:

 • Pročelnika/ice i zamjenika/ice pročelnika/ice Odjela
 • Stručnog vijeća Odjela
 • Povjerenstva za kvalitetu Odjela
 • Povjerenstva za unutarnju prosudbu kvalitete Odjela
 • Ureda za osiguravanje kvalitete Sveučilišta
 • Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Sveučilišta
 • Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta

Djelokrug rada Povjerenstva za kvalitetu obuhvaća:

 • poticanje i širenje kulture kvalitete na Odjelu, u akademskoj zajednici i neakademskoj javnosti
 • sudjelovanje u definiranju standarda i kriterija kvalitete nastavnog, znanstvenog, stručnog i administrativnog rada Odjela
 • razmatranje novih pristupa i oblika izvođenja i unaprjeđivanja nastave
 • razmatranje novih pristupa i oblika izvođenja znanstevenog rada
 • izradu i ažuriranje Priručnika o osiguranju kvalitete Odjela
 • organizaciju prikupljanja informacija o kvaliteti rada na Odjelu
 • razvoj institucijskih mehanizama za vrednovanje različitih aspekata kvalitete rada
 • osiguravanje povratnih informacija o kvaliteti i unaprjeđivanju kvalitete
 • vođenje dokumentacije o svim aspektima osiguravanja kvalitete na Odjelu
 • reagiranje na nepravilnosti koje narušavaju kvalitetu rada na Odjelu i u suradnji sa Upravom i Stručnim vijećem Odjela  provođenje potrebnih mjera za njihovo uklanjanje
 • sudjelovanje u izradi procedura kojima se regulira kvaliteta rada na Odjelu
 • suradnju s tijelima sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu (Ured za osiguravanje kvalitete, Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete i Povjerenstvo za unutranju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete), te djelovanje u skladu s preporukama i zahtjevima koji Odjelu upućuju navedena tijela.

Svi dokumenti povezani sa sustavom osiguravanja kvalitete Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru na jednom mjestu.

Ukupno: 5