Search...

Izvanredni studij

Izvanredni diplomski studij – red predavanja za ak. god. 2012./2013. i 2013./2014. .pdf

Preuzmite dokument

Listopad
20

Detaljnije: raspored predavanja i ispita na Izvanrednom dvogodišnjem diplomskom studiju knjižničarstva i raspored za kolegij Istraživačke metode u informacijskim znanostima: Preuzmite dokument

Napomena: ispitni rok koji je planiran za 1. lipnja pomaknut je na 8. lipnja 2013.

Izvanredni dvogodišnji diplomski studij Informacijskih znanosti – knjižničarstva:

Studij mogu upisati:
- studenti koji su završili preddiplomski studij i stekli akademsko zvanje prvostupnik informacijskih znanosti;
- studenti koji su završili bilo koji drugi preddiplomski studij i stekli zvanje prvostupnika (uz obvezno polaganje razlikovnih ispita);
- studenti koji su završili višu školu i proveli prevođenje diplome (na osnovi ECTS-a) te svoj stupanj izjednačili najmanje sa sveučilišnim prvostupnikom (uz obvezno polaganje razlikovnih ispita);
- studenti koji su završili bilo koji četverogodišnji sveučilišni studij (Vijeće studija priznavat će na osnovi zamolbi pojedine položene predmete radi smanjenje obima programa).

Prethodna obavijest o Natječaju za Izvanredni diplomski studij knjižničarstva (očekujemo da će javni Natječaj za upis 30 studenata biti objavljen nakon sjednice Senata, nakon 25. rujna 2012.)

Svibanj
28

Ispiti za sve izvanredne studente održat će se u subotu, 28. svibnja na Novom kampusu, uč. 119. Prijave se primaju preko kolegija u E-učionici (generacija 2009./2010.). Studenti gen. 2006./2007. i 2008./2009. ispite prijavljuju putem maila (dagvrano@unizd.hr) uz naznaku generacije kojoj pripadaju.

Uskoro!

Preduvjeti za upis na 5. godinu diplomskog studija:

1.    bodovi priznati s dodiplomskog studija – predmeti relevantni za studij knjižničarstva – 36 ECTS-a

2.    Osnove informacijskih djelatnosti – 8 ECTS-a – razlikovni ispit (pismeni i usmeni)

3.    Organizacija informacija – 8 ECTS-a – razlikovni ispit (pismeni i usmeni)

4.    Radionica – e-učenje (24 sata) – 8 ECTS-a

II. godina

IZZ801    Istraživačke metode u informacijskim znanostima    2 | 1 | 1    60 sati    6 ECTS-a
IZZ701    Teorija i praksa organizacije informacija    2 | 2    60 sati    6 ECTS-a
IZZ703    Izgradnja i upravljanje knjižničnim zbirkama – temeljni polja    2 | 2    60 sati    6 ECTS-a
IZZ702    Principi informacijskog pretraživanja    1 | 2 | 1    60 sati    6 ECTS-a
IZZ802    Vrednovanje informacijskih usluga – temeljni polja    2 | 2    60 sati    6 ECTS-a
Diplomski rad – mentori    30 ECTS-a

UKUPNO: 60 ECTS-a

 

Ukupno: 9