Search...

Dokumenti

Klasa: 602-04/14-08/10
Ur. broj: 2198-1-79-33/14-03

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123./03., 198/03., 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11), članaka 16, 19 i 20. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst veljača, 2012.), na temelju Pravilnika o radu Odjela za informacijske znanosti, te članka 1. Statutarne odluke donesene na sjednici Senata Sveučilišta u Zadru 21.veljače 2014. godine, Stručno vijeće Odjela na sjednici održanoj 6. svibnja 2014. godine donosi

Na sjednici Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti održanoj 11. veljače 2014. (Klasa: 602-04/14-08104; Ur.broj:2198-1-79-33/14-06), za demonstratore u ljetnom semestru ak. god. 2013./2014. imenovani su sljedeći studenti:

Izvod iz popisa sveučilišta s kojima Sveučilište u Zadru ima potpisane Erasmus + ugovore, a odnosi se na ugovorenu suradnju s Odjelom za informacijske znanosti Travanj 2014. Navedena sveučilišta u okviru ugovora sa Sveučilištem u Zadru surađuju s Odjelom za informacijske znanosti s obzirom na kompatibilnost studijskih programa pa se studentima predlažu kao izbor za mobilnost. University of Ljubljana, Ljubljana, [...]

Revidirani programi preddiplomskog i diplomskog studija Informacijske znanosti, koji bi trebali zamijeniti postojeće studijske programa, su u postupku odobravanja.

.pdf download

Izvedbeni planovi akad. god. 2013./2014. preuzmite dokument (6.5 MB) Izvedbeni planovi predmeta za sve akademske godine dostupni su u okviru odjelne E-učionice (Moodle)

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123./03., 198/03., 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11), članaka 16, 19 i 20. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst veljača, 2012.) i na temelju Pravilnika o radu Odjela za informacijske znanosti, Stručno vijeće Odjela na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. donosi

Na temelju članka 20. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09 i 63/11), Etičkog kodeksa istraživanja s djecom (Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske, 2003.) i članka 4. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zadru od 25. svibnja 2010. godine, Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. donosi

Poštovani kolegice i kolege studenti, budući da smo uočili nerazumijevanje nekih studenata vezano uz predmete koji uvjetuju upis nastavka predmeta u višem semestru te upis u višu godinu, podsjećam vas na tzv. vezane predmete kod kojih nije moguće upisati predmet iz višeg semestra ili upisati višu godinu ako nije položen prethodni. Odnosi se na predmete koji nose oznake I. i [...]

Izvanredni diplomski studij – red predavanja za ak. god. 2012./2013. i 2013./2014. .pdf

Ukupno: 10