Search...

Dokumenti

Upute za pisanje seminarskog rada 14-15.pdf

Odluka o rokovima upisa u semestar

Odluka o upisu ocjene u ispitnom roku

Preuzmite upute za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada na redovnom i izvanrednom studiju: Upute_diplomski-radovi_2015.pdf

Obrana Završnog rada i Završni ispit prijavljuju se za isti termin i na istom obrascu. 1. POSTUPAK IZBORA TEME, PRIJAVE I PREDAJE ZAVRŠNOG RADA Prema Odluci o završnim radovima i završnim ispitima studenata na preddiplomskom studiju student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru posljednje akademske godine prema nominalnom trajanju studija. Tema [...]

preuzmite dokument Ažurirana verzija s promjenama u ljetnom semestru

Ukupno: 10