Search...

Dokumenti

Upute za pisanje seminarskog rada 14-15.pdf [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2015/01/Upute-za-pisanje-seminarskog-rada-14-15.pdf]

Odluka o rokovima upisa u semestar [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2015/01/Rokovi-upisa-u-semestar.pdf]

Odluka o upisu ocjene u ispitnom roku [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2015/01/Upis-ocjene-u-ispitnom-roku.pdf]

Preuzmite upute za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada na redovnom i izvanrednom studiju: Uputediplomski-radovi2015.pdf [pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2015/01/Uputediplomski-radovi2015.pdf]

Obrana Završnog rada i Završni ispit prijavljuju se za isti termin i na istom obrascu. 1. POSTUPAK IZBORA TEME, PRIJAVE I PREDAJE ZAVRŠNOG RADA Prema Odluci o završnim radovima i završnim ispitima studenata na preddiplomskom studiju student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru posljednje akademske godine prema nominalnom trajanju studija. Tema [...]

[pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2014/11/Demonstrature.pdf]

[pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2014/11/Bobcatsss_popis-studenata.pdf]

preuzmite dokument Ažurirana verzija s promjenama u ljetnom semestru

Ukupno: 10