Search...

Dokumenti

.pdf download

Izvedbeni planovi predmeta u ponudi za akademsku 2012./2013. i akad. god. 2013./2014. dostupni su izravno na mrežnom mjestu OIZ, a za sve ostale akad. godine dostupni su u okviru odjelne E-učionice (Moodle). Naziv predmeta Ak. god. Ak. god. Ak. god. Ak. god. Ak. god. Ak. god. 1. semestar Usmena i pisana kultura 2013./14. 2012./13. 2011./12. 2010./11. 2009./10. 2008./2009. Uvod u [...]

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123./03., 198/03., 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11), članaka 16, 19 i 20. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst veljača, 2012.) i na temelju Pravilnika o radu Odjela za informacijske znanosti, Stručno vijeće Odjela na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. donosi

Na temelju članka 20. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09 i 63/11), Etičkog kodeksa istraživanja s djecom (Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske, 2003.) i članka 4. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zadru od 25. svibnja 2010. godine, Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. donosi

Poštovani kolegice i kolege studenti, budući da smo uočili nerazumijevanje nekih studenata vezano uz predmete koji uvjetuju upis nastavka predmeta u višem semestru te upis u višu godinu, podsjećam vas na tzv. vezane predmete kod kojih nije moguće upisati predmet iz višeg semestra ili upisati višu godinu ako nije položen prethodni. Odnosi se na predmete koji nose oznake I. i [...]

Izvanredni diplomski studij – red predavanja za ak. god. 2012./2013. i 2013./2014. .pdf

Pročišćeni tekst plana i programa studija knjižničarstva – download

1. i 2. godina diplomskog studija .pdf

1. godina preddiplomskog studija .pdf 2. godina preddiplomskog studija .pdf 3. godina preddiplomskog studija .pdf

Na temelju članka 16, stavak 1 i članka 54. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta u Zadru od 22. listopada 2012. i članka 35. Pravilnika o radu sveučilišnog Odjela za informacijske znanosti od 15. svibnja 2012., Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti na sjednici održanoj 15. travnja 2013. donosi “Pravilnik o stručnoj praksi studenata preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za informacijske znanosti”

Ukupno: 10