Search...

Dokumenti

Obrana Završnog rada i Završni ispit prijavljuju se za isti termin i na istom obrascu. 1. POSTUPAK IZBORA TEME, PRIJAVE I PREDAJE ZAVRŠNOG RADA Prema Odluci o završnim radovima i završnim ispitima studenata na preddiplomskom studiju student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru posljednje akademske godine prema nominalnom trajanju studija. Tema [...]

preuzmite dokument

POČETAK AKAD. GOD. 2014./2015. (srijeda): 1. 10. 2014. PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA: 6. 10. 2014. POČETAK NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2014./2015: 7. 10. 2014.1 DAN NEOVISNOSTI I BLAGDAN SVETOG ŠIME (srijeda): 8. 10. 2014. BLAGDAN SVIH SVETIH (subota): 1. 11. 2014. BLAGDAN SV. KRŠEVANA – DAN GRADA ZADRA (ponedjeljak): 24. 11. 2014. 2 IZVANREDNI ISPITNI ROK: [...]

Klasa: 602-04/14-08/10
Ur. broj: 2198-1-79-33/14-03

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123./03., 198/03., 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11), članaka 16, 19 i 20. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst veljača, 2012.), na temelju Pravilnika o radu Odjela za informacijske znanosti, te članka 1. Statutarne odluke donesene na sjednici Senata Sveučilišta u Zadru 21.veljače 2014. godine, Stručno vijeće Odjela na sjednici održanoj 6. svibnja 2014. godine donosi

Na sjednici Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti održanoj 11. veljače 2014. (Klasa: 602-04/14-08104; Ur.broj:2198-1-79-33/14-06), za demonstratore u ljetnom semestru ak. god. 2013./2014. imenovani su sljedeći studenti:

Izvod iz popisa sveučilišta s kojima Sveučilište u Zadru ima potpisane Erasmus + ugovore, a odnosi se na ugovorenu suradnju s Odjelom za informacijske znanosti Travanj 2014. Navedena sveučilišta u okviru ugovora sa Sveučilištem u Zadru surađuju s Odjelom za informacijske znanosti s obzirom na kompatibilnost studijskih programa pa se studentima predlažu kao izbor za mobilnost. University of Ljubljana, Ljubljana, [...]

Ukupno: 10