Search...

Djelatnici i suradnici

 

Ime i titula Zvanje Ured Tel. (023) E-mail Konzultacije
prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić redovita profesorica, trajno zvanje 21 345-046 taparac@unizd.hr konzultacije
Katica Burić Ćenan asistentica 21 345-058 kburic@unizd.hr - II –
dr. sc. Josip Ćirić docent 45 345-026 jciric@unizd.hr - II -
dr. sc. Martina Dragija Ivanović docentica 118 345-054 mdragija@unizd.hr - II -
dr. sc. Mirko Duić znanstveni novak 45 345-026 miduic@unizd.hr - II -
dr. sc. Drahomira Gavranović viša asistentica 118 345-054 dgavrano@unizd.hr - II -
prof. dr. sc. Srećko Jelušić redoviti profesor 12 345-011 sjelusic@unizd.hr - II -
izv. prof. dr. sc. Allesandro Gandolfo izvanredni profesor 12 (20% radnog vremena) 345-011 gandolfo@ec.unipi.it - II -
Mate Juric znanstveni novak 21 345-058 mjuric@unizd.hr - II -
dr. sc. Franjo  Pehar docent 45 345-026 fpehar@unizd.hr - II -
dr. sc. Jadranka Stojanovski docent 45 345-026 jadranka.stojanovski@unizd.hr - II -
izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević izvanredna profesorica 12 345-011 istricev@unizd.hr - II -
dr. sc. Nives Tomašević docentica 118 345-011 ntomasev@unizd.hr - II -
dr. sc. Marijana Tomić docentica 118 345-054 mtomic@unizd.hr - II -
prof. dr. sc. Mirna Willer redovita profesorica 21 345-046 mwiller@unizd.hr - II -
Andrijana Vidaković, dipl. oec. tajnica 110 345-053 avidakov@unizd.hr na dopustu
Ana Čičak tajnica (na zamjeni) 110 345-053 acicak@unizd.hr rad sa studentima 13:00-16:00

 

Termini konzultacija s predmetnim nastavnicima:

 

Abecedni popis nastavnika zaposlenih na Odjelu za knjižničarstvo

Na Odjelu je u ak. god. 2012./2013. zaposleno 15 djelatnika, od toga 14 u nastavi i znanstvenim radu i tajnica. S punim radnim vremenom je zaposleno 14 osoba, jedna osoba s 80% radnog vremena (20% u Institutu Ruđer Bošković, Zagreb) i jedna osoba s 20% radnog vremena (80% u Università di Pisa, Italia).  Odjel ima deset nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima (jedan redoviti profesor u trajnome zvanju, dvoje redovitih profesora, jedan izvanredni profesor, šest docenata), jednog višeg asistenta, jednu asistenticu, dva znanstvena novaka i tajnicu.

Ukupno: 4