Search...

Akademski kalendar

POČETAK AKAD. GOD. 2014./2015. (srijeda): 1. 10. 2014. PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA: 6. 10. 2014. POČETAK NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2014./2015: 7. 10. 2014.1 DAN NEOVISNOSTI I BLAGDAN SVETOG ŠIME (srijeda): 8. 10. 2014. BLAGDAN SVIH SVETIH (subota): 1. 11. 2014. BLAGDAN SV. KRŠEVANA – DAN GRADA ZADRA (ponedjeljak): 24. 11. 2014. 2 IZVANREDNI ISPITNI ROK: [...]

[pdf http://ozk.unizd.hr/wp-content/uploads/2014/01/201314kalendarnastavnihaktivnosti.pdf] .pdf download

SVEUČILIŠTE U ZADRU   K A L E N D A R NASTAVNIH AKTIVNOSTI U AKAD. GOD. 2012./2013. POČETAK AKAD. GOD. 2012./2013. (PONEDJELJAK): 1. 10. 2012. DAN NEOVISNOSTI I BLAGDAN SVETOG ŠIME (PONEDJELJAK): 8. 10. 2012. PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA: 9. 10. 2012. POČETAK NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2012./2013: 10. 10. 2012.1 PRIJAVE ZA IZVANREDNI ISPITNI [...]

Veljača
21

Prema akademskom kalendaru nastava za studente preddiplomskog i diplomskog studija započinje 21. veljače 2011.

Ukupno: 4