Search...

Akademski kalendar

.pdf download

SVEUČILIŠTE U ZADRU   K A L E N D A R NASTAVNIH AKTIVNOSTI U AKAD. GOD. 2012./2013. * POČETAK AKAD. GOD. 2012./2013. (PONEDJELJAK): 1. 10. 2012. * DAN NEOVISNOSTI I BLAGDAN SVETOG ŠIME (PONEDJELJAK): 8. 10. 2012. * PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA: 9. 10. 2012. * POČETAK NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2012./2013: 10. 10. 2012.1 [...]

Veljača
21

Prema akademskom kalendaru nastava za studente preddiplomskog i diplomskog studija započinje 21. veljače 2011.

Ukupno: 3