Search...

Pisana baština u digitalnom okruženju

 

Diplomski studij “Pisana baština u digitalnom okruženju” pokrenut je kao združeni studij s Odsjekom za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i u taj su se studij upisivali studenti dvije akademske godine, 2008./2009. i 2010./2011.

 

Popis obveznih predmeta

1.   Kulturna baština i upravljanje digitalizacijom

Anna Maria Tammaro, istraživač, doktorski kandidat – Sveučilište u Parmi, Italija, mr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, asistentica, doktorski student – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

2.   Uvod u digitalne knjižnice

Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić i doc. dr. sc. Zoran Velagić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

3.   Elektronički dokumenti i formati

doc. dr. sc. Mario Barišić (prijelaz  Osijek u tijeku) i Boris Bosančić, asistent, doktorski student – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

4.   Metapodaci i identifikatori

izv. prof. dr. Mirna Willer, Sveučilište u  Zadru, Maja Krtalić, asistentica, doktorski student i Boris Bosančić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

5.   Istraživačke metode u informacijskim znanostima

izv. prof. dr. Srećko Jelušić i mr. sc. Martina Dragija Ivanović, asistentica, doktorski student  –  Sveučilište  u  Zadru,  doc.  dr.  Damir  Hasenay  i  Boris  Badurina,  asistent, doktorski student – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

6.   Pružanje digitalnih usluga

izv. prof. dr. Dora Sečić i Boris Bosančić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

7.   Predmetno označivanje i pretraživanje

doc. dr. Kornelija Petr, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, dr. sc. Aida Slavić (London), suradnica Sveučilišta u Zadru i Franjo Pehar, asistent, doktorski student – Sveučilište u Zadru

8.   Knjižnice/Institucije pamćenja i učenje

Anna Maria Tammaro, viši pred., doktorski student i Monica Vezzosi, pred., doktorski student – Sveučilište u Parmi, Italija

Popis izbornih predmeta

1.   Upravljanje zbirkama u institucijama pamćenja (izborni)

Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, doc. dr. sc. Zoran Velagić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku i mr. sc. Martina Dragija Ivanović – Sveučilište u Zadru

2.   Planiranje i oblikovanje digitalnih baštinskih zbirki (izborni)

Pat Dixon, viši predavač, suradnica na Sveučilištu u Parmi, Italija i doc. dr. sc. Ivanka Stričević

3.   Kontrola kvalitete i vrednovanje digitalnih zbirki i usluga

Prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, mr. sc. Martina Dragija Ivanović – Sveučilište u Zadru i Monica Vezzosi, pred. – Sveučilište u Parmi, Italija

4.   Etika i multikulturalnost digitalnih knjižnica

prof. dr. sc. Paul Sturges, suradnik na Sveučilištu u Parmi, Italija i Milijana Mičunović – Sveučilište u Osijeku

5.   Osnove informacijske arhitekture (IA)

doc. dr. sc. Mario Barišić i Boris Bosančić – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

6.   Oblikovanje baza podataka

izv. prof. dr. Branimir Dukić i Boris Badurina, asistent, doktorski student – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

7.   Ekonomija digitalnih knjižnica

prof. dr. sc. Paul Sturges, suradnik na Sveučilištu u Parmi, Italija

8.   Digitalno nakladništvo (s radionicom)

doc. dr. sc. Mario Barišić i Boris Badurina – Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku

Zimski i ljetni semstar (pred)diplomskog studija knjižničarstva Red predavanja 2008./2009. – preddiplomski i diplomski studij knjižničarstva (zimski i ljetni semestar) Zimski semestar diplomskog studija “Pisana baština u digitalnom okruženju” Red predavanja 2008./2009. – Pisana baština, zimski semestar Red predavanja 2008./2009. – Pisana baština, ljetni semestar

Ukupno: 3