Search...

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij


SVEUČILIŠTE U ZADRU raspisuje N A T J E Č A J za upis 15 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i prijenos informacija za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grane knjižničarstvo i nakladništvo i doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti akademska godina 2013./2014.

Studij traje tri godine (šest semestara). Izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru. Voditeljica studija je prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić

KLASA: 643-02/14-01/01

URBROJ: 2198-1-79-10/14-03

Natječaj je objavljen na mrežnim mjestima Sveučilišta u Zadru (http://www.unizd.hr) i Odjela za informacijske znanosti (http://ozk.unizd.hr/) te u Jutarnjem listu.

(više…)

Izdvojeno